Zoekresultaten

116 resultaten voor keyword:lage inkomens
116 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 3 van 5

Armoederisico grootst in Rotterdam en Amsterdam

Bijna een op de vijf huishoudens in Rotterdam en Amsterdam had in 2013 een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee stonden ze respectievelijk op de eerste en tweede plek in de ranglijst van...

Artikelen

Armoede is hardnekkig maar groei stabiliseert

Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar van een...

Artikelen

Armoedesignalement 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties
Artikelen

Koopkracht daalt ook in 2013

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2013 met 1,1 procent afgenomen. De koopkracht daalde daarmee voor het vierde jaar op rij, geheel in lijn met de economische crisis en de oplopende...

Artikelen

Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen, kenmerken en verklaringen

Dit rapport bevat resultaten over de samenstelling van de groep werkenden met een langdurig laag inkomen en de factoren die een rol spelen bij het hebben van een langdurig laag inkomen....

Artikelen

Frequentie en kwaliteit van sociale contacten

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft frequent contact met familieleden, vrienden en – in iets mindere mate – buren. Degenen met frequent contact zijn vooral jongeren, niet-westerse...

Artikelen

Armoedesignalement 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Grootste huurstijging sinds 1994

De woninghuren zijn in juli 2013 met gemiddeld 4,7 procent gestegen. Het is de grootste huurstijging sinds 1994. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale...

Artikelen

Armoede in 2011 sterk toegenomen

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2012. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de...

Artikelen

Armoedesignalement 2012

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Armoedesignalement 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Solidariteit in de gezondheidszorg

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. De meeste Nederlanders ondersteunen dit principe. Zij zijn van mening dat ouderen, mensen met een niet zo...

Artikelen

Kinderen van ouders met een laag inkomen lopen later meer risico op armoede

Kinderen die opgegroeid zijn in een gezin met een laag inkomen lopen later meer risico op armoede dan kinderen uit een gezin met een hoger inkomen. Dat geldt voor dochters nog meer dan voor zonen.

Artikelen
Artikelen

Hoogste aandeel langdurig lage inkomens in Amsterdam

Huishoudens die al vier jaar of langer moeten rondkomen van een laag inkomen zijn vooral te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vier van de tien gemeenten met de meeste kans op langdurige...

Artikelen

Armoede in 2009 toegenomen

In 2009 is de armoede in Nederland gestegen.

Artikelen

Oudere met lager inkomen krijgt vaker bezoek van huisarts thuis

Ongeveer negen op de tien 75-plussers hadden in 2008 minstens eenmaal contact met de eigen huisarts.

Artikelen

Inkomensverschillen en kans op armoede licht gestegen

De inkomensverschillen zijn het kleinst tussen paren met kinderen, het grootst onder alleenstaanden en zelfstandigen. Ruim een half miljoen huishoudens moesten in 2008 rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Waar zit het risico op armoede?

Sociaal Bestek, april 2010

Artikelen

Gezondheid en welvaart van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Naast inkomen is ook vermogen een belangrijke welvaartsindicator om gezondheidsverschillen te onderzoeken. Meer ouderen met een laag vermogen hebben...

Artikelen

De inkomenssituatie van alleenstaande moeders

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen

Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen

Deze publicatie beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en beperkingen op het sociale en financiële vlak.

Artikelen

Armoede gedaald in 2006 en 2007, maar in 2008 vrijwel stabiel

Meeste armoede onder eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen.

Artikelen

Sociaaleconomische verschillen in fysieke beperkingen van ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In dit artikel wordt de relatie onderzocht tussen indicatoren van sociaaleconomische status en fysieke beperkingen van ouderen (55 tot 80 jaar). Naast opleiding...

Artikelen