Zoekresultaten

149 resultaten voor keyword:lage inkomens
149 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 3 van 6

CBS brengt armoede in Nederland in kaart

Op woensdag 16 december overhandigde Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi de publicatie ‘Armoede en sociale uitsluiting 2015’ aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken...

Artikelen

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Meer dan de helft van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond heeft een laag inkomen, ruim 6 keer zo vaak als gemiddeld in Nederland (8,2 procent). Bij huishoudens met een hoofdkostwinner...

Artikelen

Meer huishoudens met risico op armoede in 2017

In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aandeel huishoudens met een armoederisico was daarmee 8,2 procent.

Artikelen

Armoederisico in 2018 gelijk gebleven

In 2018 had 7,9 procent van de Nederlandse huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee bleef het armoederisico voor het derde jaar op rij onveranderd.

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

1 op de 4 mensen met armoederisico is een kind

In 2021 maakten 891 duizend mensen deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; een kwart daarvan was een minderjarig kind (209 duizend). Dat betekent dat 6,6 procent van...

Artikelen

Inkomensdynamiek gemeente Amsterdam en metropoolregio Amsterdam

Een rapport en aanvullende maatwerktabellen over verhuizingen in Amsterdam en in de metropoolregio Amsterdam in 2001-2008 naar inkomen. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Schagen, 2015

Cijfers over lage inkomens en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Schagen, 2015.

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2016

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2016.

Cijfers

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2017.

Cijfers

Minderjarige kinderen naar laag inkomen Limburg, 2016

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Cijfers

Personen in huishoudens met een laag inkomen, 2011-2015

Voorlopige uitkomsten over het aantal (personen in) huishoudens met (langdurig) een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Cijfers

Kinderen met kans op armoede, 2016

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2016.

Cijfers

Sociaaleconomische verschillen in fysieke beperkingen van ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In dit artikel wordt de relatie onderzocht tussen indicatoren van sociaaleconomische status en fysieke beperkingen van ouderen (55 tot 80 jaar). Naast opleiding...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2018.

Cijfers
Artikelen

Inkomensongelijkheid neemt nauwelijks af door toelage voor uitkeringsontvangers

Wanneer ontvangers van een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering eenmalig een toelage van de overheid zouden ontvangen, heeft dat maar beperkt effect op de...

Artikelen

Armoede gedaald in 2006 en 2007, maar in 2008 vrijwel stabiel

Meeste armoede onder eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen.

Artikelen

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Publicaties

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Een publicatie waarbij naast de verschillende financiële facetten ook de armoede problematiek aan bod komt.

Publicaties