Armoede en sociale uitsluiting 2021

Voorpagina  Armoede en sociale uitsluiting 2021
In Armoede en sociale uitsluiting 2021 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest. Door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te beschrijven, plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief.

Om armoede af te bakenen is in deze publicatie voornamelijk gebruik gemaakt van de lage-inkomensgrens. Deze grens vertegenwoordigt door de tijd heen een vast koopkrachtniveau en wordt jaarlijks alleen aangepast voor de prijsontwikkeling.

De uitkomsten laten zien dat vanaf 2014, dus sinds het ingezette herstel na de vorige economische crisis, het risico op armoede afnam. Ook in 2020, het eerste jaar van de Covid-19 pandemie die gepaard ging met een forse economische terugval maar werd gestut door een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen, daalde het armoederisico verder. De dalende trend gold zowel voor de gehele bevolking als voor werkenden en minderjarige kinderen.

Het risico op langdurige armoede oftewel ten minste vier jaar achtereen moeten rondkomen van een laag inkomen ontwikkelde zich anders. Na 2014 liep het langdurige armoederisico iets op om pas in 2020 voor het eerst te dalen. Bij de werkenden en minderjarige kinderen zette de daling van het langdurig armoederisico wel al eerder in.