Armoede & sociale uitsluiting 2023

In Armoede en sociale uitsluiting 2023 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest.

Door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te beschrijven, plaatst het CBS de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief. Om armoede af te bakenen is in deze publicatie voornamelijk gebruik gemaakt van de lage-inkomensgrens.

Deze grens vertegenwoordigt door de tijd heen een vast koopkrachtniveau en wordt jaarlijks alleen aangepast voor de prijsontwikkeling. De uitkomsten laten zien dat het armoederisico in 2022 sterk afnam vergeleken met 2021. Dat hing samen met de energiemaatregelen, zoals de toeslag voor huishoudens met weinig inkomen. Ook het risico op langdurige armoede oftewel ten minste vier jaar achtereen moeten rondkomen van een laag inkomen daalde sterk. De daling van (langdurige) armoede in 2022 gold voor zowel de bevolking als minderjarige kinderen.