Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019

grafiek
Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2019.
Viercijferige postcodegebieden met een relatief hoog aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens en een relatief hoog aandeel huishoudens met een uitkering en een relatief hoog aandeel huishoudens met een hoofdkostwinner met een niet-westerse migratieachtergrond. Het gaat om particuliere huishoudens met waargenomen inkomen exclusief studentenhuishoudens.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.