Zoekresultaten

50 resultaten voor keyword:kapitaal
50 resultaten voor keyword:kapitaal

Pagina 1 van 2

Konstelashon di e pueblo di Boneiru ántes i awor segun bario

Último dies añanan e poblashon di Boneiru a oumentá ku kasi 50 porshentu. Den e periodo promé ku esaki riba 30 aña e kresementu tabata muchu mas abou, esta 10 porshento kada 10 aña. E kresementu di e...

Artikelen

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Dit artikel beschrijft ontwikkelingen in de beleggingen van institutionele beleggers. Aan het eind van 2011 bedroegen de beleggingen van institutionele beleggers 1 608 miljard euro, 96 miljard euro...

Artikelen
Artikelen

Private equity en venture capital, 2007-2016

Het aantal bedrijven waar private investeringen in zijn gedaan en de bijbehorende bedragen op basis van data van de NVP.

Cijfers

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Menselijk kapitaal in cijfers

In het artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal in Nederland, zowel nominaal als reëel. Er wordt een analyse gemaakt van de investeringen in menselijk kapitaal. Tot slot...

Artikelen

MKB'ers kunnen moeilijker geld lenen

Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zegt in 2010 meer moeite te hebben gehad om een banklening te krijgen dan in 2007.

Artikelen

De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

Onderzoek De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

Artikelen
Artikelen

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig
Artikelen

Solvabiliteit

De solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 47 procent. Dit is een afname van 0,5 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar...

Artikelen

Overschot bij de overheid in eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de overheid een overschot gerealiseerd, vooral dankzij een eenmalige opbrengst uit de veiling van telecomfrequenties. De nationalisatie van SNS REAAL heeft geen...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Productiegroei door meer aankopen door bedrijven

Intermediair verbruik is een steeds belangrijkere productiefactor geworden.

Artikelen

Grote verschillen in vermogenspositie provincies 2006

Er bestaan grote verschillen in de vermogensposities van provincies onderling. Eind 2006 hebben de provincies samen een eigen vermogen van 3,8 miljard euro op de balans staan. Dit is een stijging van...

Artikelen
Artikelen

Discrepanties in sociaal kapitaal van bevolkingsgroepen

In deze studie is een meetlat sociaal kapitaal ontwikkeld op basis van de gegevens uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn dat in 2012 is uitgevoerd. De meetlat is gebaseerd op zeventien...

Artikelen

Nederland heft relatief veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op...

Artikelen

Rendementen en financiering grote ondernemingen verslechteren

In de loop van 2008 zijn de rendementen van de niet-financiële topondernemingen verslechterd. Ook hebben deze ondernemingen meer moeite om hun activiteiten te financieren.

Artikelen

Fysiotherapeuten, financiële kengetallen, 2012-2016

Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden (decielen voor totaal fysiotherapeuten en kwartielen voor de deelpopulaties) bepaald.

Cijfers