Zoekresultaten

54 resultaten voor keyword:kapitaal
54 resultaten voor keyword:kapitaal

Pagina 1 van 3

Later: Samenvatting

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de beschikbare hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie, en de...

Dashboards

Economisch kapitaal

Brede welvaart ‘later’: Economisch kapitaal gaat over de basisbenodigdheden om de economie te laten functioneren, en daarmee te voorzien in de materiële behoeften van toekomstige generaties. Dit...

Dashboards

Schokbestendigheid: Later

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Hoe sterk zijn natuur, samenleving en economie?

Dashboards

Menselijk kapitaal

Brede welvaart ‘later’: Menselijk kapitaal gaat over de kwaliteit van (toekomstige) arbeid. Dit omvat werkdruk en productiviteit, maar ook zaken als gezondheid en opleidingsniveau. Dit is belangrijk...

Dashboards

Aandeel arbeid in de economie licht gestegen in 2022

De arbeidsinkomensquote (aiq) voor de marktsector is gestegen van 73,3 procent in 2021 naar 73,7 procent in 2022. Van jaar tot jaar schommelt de aiq. Wel is de aiq voor de marktsector vanaf 1995...

Artikelen

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak

Cijfers

Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006

Deze nota biedt een korte terugblik op de twee voorgaande versies van de AB-statistiek, beschrijft bondig de nieuwe methodiek, en doet de belangrijkste gereviseerde resultaten uit de doeken. Er wordt...

Publicaties

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2018, vierde kwartaal

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving

Publicaties

De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

Onderzoek De kapitaalstructuur van Nederlandse exporteurs

Artikelen

Productiegroei door meer aankopen door bedrijven

Intermediair verbruik is een steeds belangrijkere productiefactor geworden.

Artikelen

Solvabiliteit

De solvabiliteit van grote, niet-financiële vennootschappen kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 47 procent. Dit is een afname van 0,5 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar...

Artikelen

Nederland heft relatief veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op...

Artikelen

Discrepanties in sociaal kapitaal van bevolkingsgroepen

In deze studie is een meetlat sociaal kapitaal ontwikkeld op basis van de gegevens uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn dat in 2012 is uitgevoerd. De meetlat is gebaseerd op zeventien...

Artikelen

Toelichting bij de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL

Op 28 juni heeft het CBS cijfers gepubliceerd over de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2013. Een belangrijk aspect van deze publicatie was de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL...

Artikelen

Statistici als antislavernijactivisten

Liberale staathuishoudkundigen waren vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw geëngageerd in het publieke debat. Of het nu ging over leerplicht, kiesrechtuitbreiding, de coöperatie, het...

Artikelen

Overschot bij de overheid in eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de overheid een overschot gerealiseerd, vooral dankzij een eenmalige opbrengst uit de veiling van telecomfrequenties. De nationalisatie van SNS REAAL heeft geen...

Artikelen

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Dit artikel beschrijft ontwikkelingen in de beleggingen van institutionele beleggers. Aan het eind van 2011 bedroegen de beleggingen van institutionele beleggers 1 608 miljard euro, 96 miljard euro...

Artikelen

Menselijk kapitaal in cijfers

In het artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal in Nederland, zowel nominaal als reëel. Er wordt een analyse gemaakt van de investeringen in menselijk kapitaal. Tot slot...

Artikelen

Konstelashon di e pueblo di Boneiru ántes i awor segun bario

Último dies añanan e poblashon di Boneiru a oumentá ku kasi 50 porshentu. Den e periodo promé ku esaki riba 30 aña e kresementu tabata muchu mas abou, esta 10 porshento kada 10 aña. E kresementu di e...

Artikelen

The Dutch growth accounts 2010 (De Nederlandse groeirekeningen 2010)

De publicatie ‘The Dutch growth accounts 2010’ beschrijft en analyseert de oorzaken van de economische groei in verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse economie.

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2010

In dit rapport wordt de financiële positie van zorginstellingen afgezet tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). Tevens is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de...

Artikelen

MKB'ers kunnen moeilijker geld lenen

Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zegt in 2010 meer moeite te hebben gehad om een banklening te krijgen dan in 2007.

Artikelen
Artikelen

Kaarten regionale indelingen 2011

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per...

Artikelen