Internationaliseringsmonitor 2018, vierde kwartaal

2018B512 Internationaliseringsmonitor Q4
Aan globalisering zit een financiële kant die in recente jaren steeds nauwer verweven raakt met de reële economie. Deze financiële globalisering staat centraal in deze editie van de Internationaliseringsmonitor. Om internationaal actief te worden, is kapitaal nodig. Dat kan eigen kapitaal zijn, maar vaak is hier financiering voor nodig. In hoeverre bedrijven dit krijgen, wordt onderzocht in deze monitor. Ook wordt onderzocht welk aandeel bijzondere financiële instellingen hebben in Nederlandse investeringsstromen.
De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.