Kaarten regionale indelingen 2011

Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS deze drie kaarten uit. Elke kaart bevat een regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren.

Let op: op 18 januari 2011 is een nieuwe versie van de kaart 'Stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties' geplaatst. In de oorspronkelijke versie was de gemeente Menameradiel (voorheen Menaldumadeel) per abuis niet toegekend aan Stadsgewest 02 Leeuwarden.

De stadsgewesten en agglomeraties zijn afgebakend op basis van statistische criteria (Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten afgebakend). Door het gebruik van louter statistische criteria kan de afbakening afwijken van de bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

De kaarten zijn op papier verkrijgbaar op klein formaat (schaal 1 : 800 000) en op groot formaat (schaal 1 : 400 000). De kaart van stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties is alleen op klein formaat op papier verkrijgbaar. De kaarten kosten € 14,10 per stuk, exclusief verzendkosten. U kunt ze bestellen bij de afdeling Verkoop.

Oudere kaarten, vanaf 2000, zijn te downloaden in pdf-formaat.