Auteur: Jasper Menger

Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006

Over deze publicatie

De huidige vermogensherziening voorziet onder meer in een verdere (derde) verbetering van de meting van aanmerkelijk belang (AB). Alle statistieken vanaf 2006 zijn aangepast. Dankzij recent beschikbaar gekomen registraties van bedrijfsbelangen van de Belastingdienst is de groep van bekende AB-houders flink uitgebreid, en hun totale waargenomen aanspraak op ondernemingsvermogen fors toegenomen.