The Dutch growth accounts 2010 (De Nederlandse groeirekeningen 2010)

Economische groei kent meerdere oorzaken. Een verhoogde inzet van productiemiddelen als arbeid en kapitaal verklaart een deel van de economische groei. Daarnaast kunnen productiviteitsstijgingen, door bijvoorbeeld technische innovaties, voor economische groei zorgen. De publicatie ‘The Dutch growth accounts 2010’ beschrijft en analyseert de oorzaken van de economische groei in verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse economie.

The Dutch growth accounts 2010