Nederland heft relatief veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in de belastingontvangsten. Bij elkaar betalen belastingplichtigen in Nederland relatief echter niet meer of minder aan de fiscus dan de gemiddelde Europeaan. Dat meldt CBS.

De belasting op arbeid is in Nederland relatief hoog: 57,5 procent van de belastingontvangsten (inclusief sociale premies) bestond in 2012 uit belastingen op arbeid. Binnen de Europese Unie kent alleen Zweden een groter aandeel van belastingen op arbeid in de totale belastingontvangsten.

Aandeel belasting op arbeid in totale belastingen (incl. sociale premies), 2012

Naast belastingen op arbeid (zoals het grootste deel van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies) worden belastingen geheven op consumptie en op kapitaal. De belastingen op consumptie (zoals de btw en accijnzen) vormden 28,3 procent van de belastingontvangsten in 2012. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de Europese Unie. De resterende 14,2 procent bestond uit belastingen op kapitaal (bijvoorbeeld vennootschapsbelasting en vermogensbelasting). Daarmee scoorde Nederland ruim onder het EU-gemiddelde van 20,8 procent.

Aandeel belasting op kapitaal in totale belastingen (incl. sociale premies), 2012

Een hoog aandeel in de belastingontvangsten betekent niet per se dat in Nederland meer belasting wordt betaald dan in andere landen. De totale belasting- en premiedruk is namelijk relatief niet bijzonder hoog in Nederland. De totale belasting- en premiedruk kwam in 2012 uit op 39 procent, wat Nederland een middenmoter binnen de Europese Unie maakt.