Overschot bij de overheid in eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de overheid een overschot gerealiseerd, vooral dankzij een eenmalige opbrengst uit de veiling van telecomfrequenties. De nationalisatie van SNS REAAL heeft  geen effect op het overheidssaldo. Het overheidstekort, over de laatste vier kwartalen, komt uit op 2,9 procent van het bbp.

Saldo van de overheid

Saldo van de overheid

Overschot dankzij opbrengst veiling telecomfrequenties

In het eerste kwartaal van 2013 had de overheid een positief saldo van 4,5 miljard euro. Het is voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2008 dat de inkomsten van de overheid hoger zijn dan de uitgaven. Dit overschot is vooral toe te schrijven aan de veiling van frequenties voor mobiele communicatie, die 3,8 miljard euro opbracht.

Geen effect nationalisatie SNS REAAL op overheidssaldo

In het eerste kwartaal van 2013 is SNS REAAL genationaliseerd. De overheid stak 2,2 miljard euro aan kapitaal in het concern en leende het 1,1 miljard euro. Mede door het teniet gaan van schulden is de financiële positie van SNS REAAL versterkt. De waarde van het bedrijf is hoger dan het kapitaal dat de overheid heeft verstrekt en over dit kapitaal wordt voldoende rendement verwacht. Volgens de Europese boekhoudregels is de kapitaalsteun dan geen uitgave maar een investering in een bedrijf. Hierdoor is er geen effect op het overheidssaldo. Door de kapitaalsteun stijgt de overheidsschuld wel met 3,3 miljard euro.

Saldo en schuld van de overheid op jaarbasis

Saldo en schuld van de overheid op jaarbasis

Tekort binnen begrotingsnorm

Op jaarbasis, berekend over de laatste vier kwartalen, komt het tekort van de overheid uit op 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee valt het tekort aan het eind van het eerste kwartaal van 2013 binnen de Europese begrotingsnorm van 3 procent. De overheidsschuld komt uit op 72 procent van het bbp. Dat is ruim boven de Europese norm van 60 procent.

Floris Jansen

Bronnen: