Financiële kengetallen zorginstellingen 2010

In dit rapport wordt de financiële positie van zorginstellingen afgezet tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). Tevens is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de rentabiliteit, het weerstandsvermogen en de solvabiliteit van zorginstellingen over de jaren 2007 tot en met 2010.