Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:energiedragers
74 resultaten voor keyword:energiedragers

Pagina 1 van 3

Artikelen

Internationale handel in september gestegen

In september 2005 kwam het volume van de goedereninvoer 7 procent hoger uit dan in september 2004. Het uitvoervolume was 5 procent groter dan een jaar geleden.

Artikelen

Uitbreiding van de Monitor materiaalstromen (alleen Engelstalig)

Haalbaarheidsstudie naar de concepten en data ten behoeve van een geïntegreerd systeem om de ‘circulaire economie’, 'bio-based economy', eco-belasting en natuurlijke hulpbronnen te meten.

Cijfers

Via verbruiken naar kosten en betaalbaarheid

Via verbruiken naar kosten en betaalbaarheid

Overig

Aanhoudende groei internationale handel

In oktober 2005 was het volume van de goedereninvoer 7 procent hoger dan een jaar geleden. Het volume van de uitvoer groeide met 5 procent.

Artikelen

Omzet detailhandel lager

In 2009 heeft de detailhandel 4,9 procent minder omgezet dan in 2008. Het volume kromp sterk in 2009, namelijk met 4,8 procent. De prijzen bleven vrijwel gelijk. Hiermee heeft de detailhandel ruim 5...

Artikelen

Milieubelastingen brengen bijna 24 miljard euro op

De overheid incasseerde in 2014 23,9 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen. Huishoudens betaalden van elke euro van deze belastinginkomsten 66 eurocent.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

De Nederlandse energiehuishouding

Met de energiebalans van Nederland wordt het geheel aan energiestromen bedoeld dat in ons land plaatsvindt. Dit betreft enerzijds de winning, de invoer en de uitvoer en anderzijds het verbruik van...

Artikelen

Eenzijdige handelsrelaties van Nederland

Nederland onderhoudt met een deel van de handelspartners een eenzijdige handelsrelatie. De handelsrelatie met sommige landen berust bijna volledig op import of export. Nederland heeft de meest...

Artikelen

Markt voor energieprijzen

Over de markt voor energieprijzen

Overig

Detailhandel zet in juni ruim 2 procent meer om

De ondernemers in de detailhandel boekten in juni ruim 2 procent meer omzet dan een jaar eerder. De samenstelling van de koop- en feestdagen was in deze maand wel iets gunstiger dan in juni 2009.

Artikelen

Monitor Duurzaam Nederland: Kwaliteit van leven hoog, maar zorgen voor de toekomst

Nederland staat er volgens de Monitor Duurzaam Nederland medio 2013 economisch nog altijd redelijk voor in vergelijking met andere Europese landen. De kwaliteit van leven is hoog, maar er zijn zorgen...

Artikelen

Energieverbruik in 2013 licht gedaald

In 2013 was het energieverbruik in Nederland 0,8 procent lager dan in 2012. Het verbruik van aardgas nam door het koude voorjaar toe, maar het verbruik van olieproducten daalde sterker.

Artikelen

No.3 2000

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

No.4 2000

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van...

Artikelen

Zwitserland: goederenhandel gestegen

In 2012 importeerde Nederland voor 2,3 miljard euro aan goederen uit Zwitserland. Dit is 7 procent meer dan in 2011. Het is voor het derde jaar op rij dat er meer goederen uit Zwitserland werden...

Artikelen

Detailhandel zet in juli 1 procent meer om

De ondernemers in de detailhandel boekten in juli 1 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Artikelen

Zuid-Afrika: export stijgt

De uitvoer naar Zuid-Afrika steeg in 2012 met 19 procent tot 2,2 miljard euro. Er werden vooral meer minerale brandstoffen uitgevoerd. De invoer van goederen daalde met 1 procent tot 1,2 miljard euro.

Artikelen

Denemarken: uitvoer stijgt in 2012 minder dan in jaren daarvoor

De uitvoer naar Denemarken is in 2012 met 2 procent gestegen tot 5,3 miljard euro. De twee voorgaande jaren steeg de uitvoer nog met respectievelijk 16 en 10 procent. Ook de invoer steeg minder hard;...

Artikelen

Beperkt deel Nederlandse export naar China

De Nederlandse uitvoer naar China is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Toch gaat het nog steeds om een zeer beperkt deel van de totale goederenexport. Volgens Eurostat is in de eerste helft van...

Artikelen

Minder zwavel in stookolie van zeeschepen

Vanaf mei 2010 is de levering van laagzwavelige stookolie (stookolie <= 1% zwavel) aan de zeevaart aanzienlijk toegenomen. In juli was meer dan 255 mln kg van de afgeleverde stookolie laagzwavelig,...

Artikelen