Daling elektriciteitsproductie

In 2011 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 113 miljard kWh. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. In de vier voorafgaande jaren was elk jaar nog sprake van een productiestijging.

Elektriciteitsproductie

Elektriciteitsproductie

Productie fossiele elektriciteit daalt

De elektriciteitsproductie was ruim 5 miljard kWh kleiner dan in 2010. De afname is vooral toe te schrijven aan de centrales die elektriciteit opwekken door het verbranden van fossiele brandstoffen en leveren aan het landelijk hoogspanningsnet. In totaal daalde de productie van elektriciteit door centrales met 7 procent. Deze daling wordt veroorzaakt door een combinatie van hogere brandstofprijzen en een hoger aanbod van zowel binnenlandse hernieuwbare elektriciteit als elektriciteit uit het buitenland. Het totale verbruik van elektriciteit steeg licht in 2011.

Ook bij de zogenaamde decentrale productie, de productie van elektriciteit die geleverd wordt aan regionale netten of in het eigen bedrijf wordt gebruikt, was sprake van een afname van de inzet van fossiele brandstoffen. Door een toename van de productie van elektriciteit uit wind bleef de totale decentrale productie echter op peil.

Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt

De productie van hernieuwbare elektriciteit steeg in 2011 met bijna 10 procent. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan elektriciteit uit wind. De hoeveelheid daarvan steeg in 2011 met ruim een kwart. Daarnaast wordt hernieuwbare elektriciteit in Nederland vooral uit biomassa opgewekt. De hoeveelheid elektriciteit uit biomassa was in 2011 nagenoeg gelijk aan die van 2010.

Fossiele en hernieuwbare elektriciteitsproductie

Fossiele en hernieuwbare elektriciteitsproductie

Steeds minder elektriciteit uit kolen

Tussen 1998 en 2011 daalde het aandeel elektriciteit uit fossiele brandstoffen van 90,5 tot 82,5 procent. Deze afname is vooral het gevolg van een daling van elektriciteit uit steenkool. Het aandeel elektriciteit uit steenkool daalde van 28 procent in 1998 tot 18 procent in 2011. Het aandeel van elektriciteit uit aardgas bleef redelijk stabiel, rond de 60 procent.

Energiebronnen voor elektriciteitsproductie

Energiebronnen voor elektriciteitsproductie

De afname van het aandeel aan fossiele elektriciteit wordt vooral veroorzaakt door de productie van hernieuwbare elektriciteit. Het aandeel daarvan steeg van 2,5 procent in 1998 tot bijna 11 procent in 2011. Vooral de productie van elektriciteit uit wind en biomassa steeg in die periode.

Bart van Wezel en Jan Kloots

Bron: StatLine, Elektriciteitsproductie naar energiebron