Export hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 1,9 procent groter dan een jaar eerder. In januari kromp de uitvoer iets (0,4 procent). Het volume van de invoer van goederen was in februari 1,3 procent groter dan in februari 2013. Deze toename volgt op een bescheiden invoergroei van 0,3 procent in januari. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer bedroeg in februari 34,9 miljard euro. Dat is 0,5 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde was 1,5 procent lager en kwam uit op 30,5 miljard euro. Het handelsoverschot kwam uit op 4,5 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro meer dan in februari 2013.

Net als de invoerwaarde was de uitvoerwaarde van minerale brandstoffen fors lager dan een jaar eerder. De handelswaarde van industriële producten was daarentegen duidelijk hoger. De waarde van de handel met EU-landen was vergelijkbaar met die in februari 2013. De waarde van de handel met landen buiten de EU nam af.

De in- en uitvoerprijzen lagen in februari op een lager niveau dan een jaar eerder. De uitvoerprijzen waren 2,3 procent lager, de invoerprijzen 2,8 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van februari 2013 verbeterd.

De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Exportradar van april zijn de omstandigheden voor de export iets minder gunstig dan een maand eerder.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.