Export iets hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari 0,6 procent groter dan een jaar eerder. Ook in december 2013 groeide de uitvoer licht (0,2 procent). Het volume van de invoer nam in januari met 0,3 procent toe na een groei van 1,3 procent in december. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 36,1 miljard euro. Dat is 1,2 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde daalde met 2,0 procent en kwam uit op 31,8 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 4,3 miljard euro.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors af. De waarde van de export naar EU-landen was iets hoger dan in januari 2013. De export naar landen buiten de EU was daarentegen duidelijk lager dan een jaar eerder.

De in- en uitvoerprijzen lagen in januari op een lager niveau dan een jaar eerder. De uitvoerprijzen waren 1,8 procent lager, de invoerprijzen 2,3 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van januari 2013 verbeterd.

De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Exportradar van maart zijn de omstandigheden voor de export een fractie beter dan een maand eerder.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.