Denemarken: uitvoer stijgt in 2012 minder dan in jaren daarvoor

De uitvoer naar Denemarken is in 2012 met 2 procent gestegen tot 5,3 miljard euro. De twee voorgaande jaren steeg de uitvoer nog met respectievelijk 16 en 10 procent. Ook de invoer steeg minder hard; die was 4 procent in 2012 en 21 procent in 2011. Het overschot op de handelsbalans bleef met 1,8 miljard euro nagenoeg gelijk aan 2011.

Handel met Denemarken
2013-denemarken-2012-g1

Export voor bijna de helft machines en voeding

De uitvoer naar Denemarken bestond in 2012 voor bijna de helft uit machines, dit was 1,3 miljard euro (-6 procent). De uitvoer van voeding bedroeg 1,1 miljard euro (2 procent). Verder werden vooral minder kantoormachines en telecommunicatietoestellen uitgevoerd, namelijk 2 en 24 procent minder. Daarnaast leverde Nederland 14 procent meer vlees, maar 4 procent minder groenten en fruit aan Denemarken.

De export van chemische producten steeg in 2012 tot 0,9 miljard euro (2 procent). Binnen deze productgroep hadden medicinale en farmaceutische producten een aandeel van 40 procent. De export van dit aandeel steeg met 14 procent. De uitvoer van farmaceutische producten stijgt al sinds 2007.

Kwart invoer bestaat uit minerale brandstoffen

Een kwart van de invoer bestaat uit minerale brandstoffen. De invoer hiervan nam met 9 procent toe tot 0,8 miljard euro. Hierdoor steeg het aandeel van minerale brandstoffen in de totale invoer van Denemarken naar 25 procent. Nederland voerde minder aardolie en minder aardolieproducten in, maar meer aardgas en turf. De import van machines daalde met 5 procent tot 0,6 miljard euro. Binnen deze productgroep viel vooral het aandeel telecommunicatietoestellen op; hiervan werd 12 procent minder uitgevoerd.

Invoer uit Denemarken, 2012
2013-denemarken-2013-g2


Wiel Packbier

Bron: StatLine