Groei uitvoer onveranderd laag

Het volume van de uitvoer van goederen was in september 2 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer al drie maanden op rij laag. Het volume van de invoer nam in september met 3 procent toe. Deze groei is vrijwel even groot als die in de voorgaande drie maanden. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 35,1 miljard euro. Dat is bijna 1 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 1 procent tot 31,5 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,6 miljard euro. Dat is 0,4 miljard euro minder dan in september 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. September had in 2012 twee werkdagen minder dan in 2011.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. Een hogere olieprijs speelde hierbij een belangrijke rol.

De waarde van de export naar niet-EU-landen nam toe, terwijl de export naar EU-landen juist afnam. De invoer laat het tegenovergestelde beeld zien.

De uitvoerprijzen waren 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 3,1 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van september 2011 iets verslechterd.

Volgens de Exportradar van november 2012 zijn de omstandigheden voor de export verslechterd. In oktober verslechterden de omstandigheden ook al.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.