Bescheiden groei uitvoer

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus ruim 2 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei wat hoger dan in juli, maar wel lager dan in juni. Het volume van de invoer nam in augustus met bijna 4 procent toe. Deze groei is vrijwel even groot als die in juni en juli. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,6 miljard euro. Dat is 5,5 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 8 procent tot 32,8 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 1,8 miljard euro. Dat is 0,7 miljard euro minder dan in augustus 2011.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. Een hogere olieprijs speelde hierbij een belangrijke rol. De waarde van de export naar niet-EU-landen nam veel sterker toe dan de export naar EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 3,2 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 4,5 procent. Deze prijsstijgingen zijn groter dan in de voorgaande maanden, vooral vanwege de hogere olieprijs. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is ten opzichte van augustus 2011 verslechterd.

Volgens de Exportradar van oktober 2012 zijn de omstandigheden voor de export verslechterd. In de voorgaande maand hielden verbeteringen en verslechteringen elkaar nog in evenwicht.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 12 oktober 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.