Sterke daling elektriciteitsproductie

In 2012 is in Nederland 102 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, bijna 10 procent minder dan een jaar eerder. Zowel de import als de export van elektriciteit waren in 2012 echter groter dan ooit.

Minder elektriciteit uit aardgas, meer uit steenkool

In 2012 kwam 53 procent van de in Nederland geproduceerde elektriciteit uit aardgas. In 2011 was dat nog 60 procent. Vooral de aardgascentrales die elektriciteit opwekken en leveren aan het landelijk hoogspanningsnet, produceerden in 2012 minder elektriciteit. Deze centrale productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 25 procent.

Ook bij de decentrale productie, de productie van elektriciteit die geleverd wordt aan regionale netten of die in het eigen bedrijf wordt gebruikt, werd minder aardgas ingezet. Doordat steenkool in 2012 relatief goedkoop was, steeg de hoeveelheid elektriciteit uit steenkool met ruim 15 procent.

Elektriciteitsproductie

Elektriciteitsproductie

Per saldo daalde de elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen met bijna 12 procent tot 82 miljard kWh. Elektriciteit uit fossiele brandstoffen maakte daarmee bijna 81 procent van de totale productie uit. In 1998 was dat nog ruim 90 procent.

Elektriciteitsproductie naar energiebron

Elektriciteitsproductie naar energiebron

Aandeel hernieuwbare elektriciteit stijgt

De productie van hernieuwbare elektriciteit groeide in 2012 met 1 procent tot 12,5 miljard kWh. Dit was de laagste groei in de afgelopen vijf jaar. Doordat de totale elektriciteitsproductie afnam, steeg het aandeel van hernieuwbare elektriciteit van 11 procent in 2011 naar 12 procent in 2012. In 1998 was dat nog 2,5 procent. In Nederland wordt hernieuwbare elektriciteit vooral uit wind en biomassa opgewekt.

Invoer en uitvoer elektriciteit groter dan ooit

Vanuit het buitenland werd in 2012 goedkoper elektriciteit aangeboden dan de Nederlandse aardgascentrales op veel momenten zelf konden produceren. Vooral uit Duitsland werd meer elektriciteit geïmporteerd, met name door lage kolenprijzen en een groter aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Ook uit Noorwegen kwam in 2012 meer elektriciteit dan in 2011. Dit is vooral elektriciteit uit waterkracht. De export van elektriciteit naar deze twee landen daalde in 2012 sterk. De handel in elektriciteit met België en Groot-Brittannië verliep tegenovergesteld: de import daalde terwijl de export steeg.

Per saldo stegen zowel de import als de export van elektriciteit in 2012 naar recordhoogte, terwijl de Nederlandse producenten bijna 10 procent minder elektriciteit maakten dan een jaar eerder en het elektriciteitsgebruik licht daalde.

Invoer en uitvoer van elektriciteit

Invoer en uitvoer van elektriciteit

Bart van Wezel en Jan Kloots

Bron: StatLine, Elektriciteit; productie naar energiebron