Monitor Duurzaam Nederland: Kwaliteit van leven hoog, maar zorgen voor de toekomst

Nederland staat er volgens de Monitor Duurzaam Nederland medio 2013 economisch nog altijd redelijk voor in vergelijking met andere Europese landen. De kwaliteit van leven is hoog, maar er zijn zorgen over de dreigende uitputting van ons natuurlijk en menselijk kapitaal. Ons land legt nog altijd een groot beslag op natuurlijke hulpbronnen elders in de wereld, en dan vooral in de ontwikkelingslanden.