Energieverbruik in 2013 licht gedaald

In 2013 was het energieverbruik in Nederland 0,8 procent lager dan in 2012. Het verbruik van aardgas nam door het koude voorjaar toe, maar het verbruik van olieproducten daalde sterker. De daling hangt samen met de teruggelopen economische activiteiten.

Minder verbruik aardolieproducten

De afname van het energieverbruik in 2013 komt vooral doordat de petrochemische industrie veel minder aardolieproducten gebruikte voor het maken van chemische producten. Het gebruik van olieproducten in deze bedrijfstak is altijd sterk conjunctuurafhankelijk. Doordat bovendien auto’s en vrachtwagens minder brandstof verbruikten, nam het verbruik van olieproducten met 3 procent af.

Ontwikkeling energieverbruik per energiedrager, 2013*

Ontwikkeling energieverbruik per energiedrager, 2013*

Het steenkoolverbruik was stabiel in 2013 ten opzichte van 2012. De afname bij de overige energiedragers hangt samen met onderhoud aan de kerncentrale in Borssele.

Stijging aardgasverbruik

Het totale aardgasverbruik door huishoudens en bedrijven steeg in 2013 met 1,8 procent als gevolg van het koude voorjaar. Als voor deze temperatuur wordt gecorrigeerd, ligt het verbruik circa 1,5 procent lager dan een jaar eerder. In zowel 2012 als 2013 lag het verbruik lager dan eerdere jaren doordat minder aardgas werd gebruikt voor de productie van elektriciteit. In plaats hiervan werd meer elektriciteit ingevoerd en uit steenkool geproduceerd.

Ontwikkeling aardgasverbruik met temperatuurcorrectie

Ontwikkeling aardgasverbruik met temperatuurcorrectie

Otto Swertz

Bron: StatLine, Energiebalans, kerncijfers