Forse groei uitvoer

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 8,5 procent groter dan een jaar eerder. In april bedroeg de groei ruim 4 procent en in maart ruim 2 procent. Het volume van de invoer groeide in mei met bijna 7 procent. Deze toename is vergelijkbaar met de groei in april. De sterke groei van zowel de in- als de uitvoer komt vooral door de toegenomen handel in minerale brandstoffen. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De Exportradar van juli toont vooral verslechteringen. De omstandigheden voor de export zijn de laatste maanden verslechterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 37,0 miljard euro. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 7 procent tot 33,1 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,9 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro meer dan in mei 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Mei had in 2012 een werkdag minder dan in 2011.

Bij grondstoffen en minerale brandstoffen was er sprake van een aanzienlijk hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. Niet alleen waren de prijzen van minerale brandstoffen hoger, maar er werd ook beduidend meer verhandeld.

Net als in de voorgaande maanden nam de waarde van de export naar niet-EU-landen veel sterker toe dan de export naar EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 1,6 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van mei 2011 een fractie verbeterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 12 juli 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.