Zwitserland: invoer stijgt; uitvoer daalt

Nederland heeft in 2011 voor 2,2 miljard euro aan goederen uit Zwitserland ingevoerd. Dit is 5 procent meer dan in 2010. De uitvoer naar Zwitserland is in 2011 met 5 procent gedaald tot 5,1 miljard euro. Deze uitvoerdaling wordt vooral veroorzaakt door een afname van de export van minerale brandstoffen met 22 procent. Hierdoor daalde het handelsoverschot met ruim 300 miljoen euro tot 2,9 miljard euro.

Goederenhandel met Zwitserland

zwitserland-g1

Invoer chemie licht toegenomen

In 2011 werd voor ruim 910 miljoen euro aan chemische producten uit Zwitserland ingevoerd. Dit is 2 procent meer dan in 2010. Driekwart van deze chemie-import bestaat uit geneesmiddelen, medicinale en farmaceutische producten. In vergelijking met 2010 bleef de invoer van deze producten op hetzelfde niveau. In 2010 steeg de invoer van medicinale en farmaceutische producten nog met bijna 60 procent.

Invoer chemische producten uit Zwitserland, 2011

zwitserlans-g2

Uitvoer: lichte daling machines

Machines zijn goed voor dertig procent van de Nederlandse goederenexport naar Zwitserland. In 2011 werd voor 1,5 miljard euro aan machines uitgevoerd. Dit is 3 procent minder dan in 2010. Er werden vooral minder computers (-16 procent) en onderdelen daarvan (-18 procent) uitgevoerd. Daarentegen steeg de export van televisies (+58 procent) en telecommunicatietoestellen (+28 procent).

Uitvoer naar Zwitserland

zwitserland-g3

Wiel Packbier

Bron: StatLine