Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:begrotingstekort
67 resultaten voor keyword:begrotingstekort

Pagina 1 van 3

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2023

In deze publicatie is er naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal ook aandacht voor de ontwikkeling van de uitgaven aan onderwijs.

Publicaties

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2023

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal ook een vergelijking van de sociale zekerheidsuitgaven met andere Europese landen.

Publicaties

Inkomsten en uitgaven overheid over 2022 bijna in evenwicht

De overheid realiseerde over 2022 een licht overschot van 0,1 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een tekort van 20 miljard euro, oftewel 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De...

Artikelen

Overheidssaldo verslechtert, maar minder dan in andere West-Europese landen

In 2020 heeft de coronacrisis een bres in de overheidsfinanciën van Europese landen geslagen. De Nederlandse overheidsfinanciën zijn echter minder verslechterd dan die van ons omringende landen.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2019

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2019.

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2018.

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2018.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2018

Artikelen

Begrotingsoverschot halverwege 2018 naar 1,9% van bbp

De overheid hield in de eerste helft van 2018 ruim 5 miljard euro meer over dan in de eerste helft van vorig jaar. Het begrotingsoverschot steeg daarmee op jaarbasis, gemeten vanaf het derde kwartaal...

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2018

Artikelen

Overheid; ontvangen sociale premies 1995-2017

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld 1995-2017

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Overheidsschuld onder EMU-norm van 60 procent bbp

Het is voor het eerst in zes jaar dat de schuld lager is dan 60 procent van het bbp.

Artikelen

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016

Voor het eerst sinds de financiële crisis heeft Nederland een begrotingsoverschot van bijna 3 miljard euro.

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2016

De ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2016

Artikelen

Overheidsschuld daalt richting de 60-procentnorm

De ontwikkeling van de Nederlandse staatsschuld in het derde kwartaal van 2016

Artikelen

Overheidsfinanciën tweede kwartaal, 2016

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2016.

Artikelen

Meer inkomsten dringen overheidstekort verder terug

De overheidsschuld en het overheidstekort in het tweede kwartaal van 2016

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2016

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2016.

Artikelen

Tekort en schuld overheid flink afgenomen

Het overheidstekort is in 2015 uitgekomen op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2015

Het overheidstekort komt in 2015 uit op 1,8 procent van het bbp, wat 0,6 procentpunt lager is dan in 2014.

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 1,7 procent

Het tekort op jaarbasis kwam na de eerste drie kwartalen uit op 1,7 procent van het bbp. De schuld daalde tot 66,3 procent van het bbp.

Artikelen