Zoekresultaten

57 resultaten voor keyword:begrotingstekort
57 resultaten voor keyword:begrotingstekort

Pagina 1 van 3

Artikelen

Overheidstekort daalt naar 2,3 procent

Het EMU-saldo van de overheid over 2004 is uitgekomen op –2,3 procent van het BBP. Daarmee ligt het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 was het tekort nog 3,2 procent. De daling...

Artikelen

Nederland met overheidstekort gezakt op Europese ranglijst

Het Nederlandse overheidstekort is in 2010 met 0,7 miljard euro toegenomen tot 32 miljard euro. Dat komt neer op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Tekort en schuld overheid flink afgenomen

Het overheidstekort is in 2015 uitgekomen op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Overheidstekort 2005 daalt fors

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Overheidsschuld onder EMU-norm van 60 procent bbp

Het is voor het eerst in zes jaar dat de schuld lager is dan 60 procent van het bbp.

Artikelen

De naoorlogse economische ontwikkeling van Nederland en Duitsland

In dit artikel worden de economieën van beide landen vergeleken.

Artikelen

Begrotingsoverschot bij gemeenten 600 miljoen

>> Volgens de begrotingen van de gemeenten nemen de gemeentelijke lasten in 2007 met ruim 3 procent toe. De baten stijgen met 6 procent. Hierdoor ontstaat een overschot van bijna 600 miljoen euro....

Artikelen

Benoeming Peter van de Ven tot vice-voorzitter CMFB

Peter van de Ven, hoofd Nationale rekeningen binnen het CBS, is in het overleg van de Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB) d.d. 29-30 juni benoemd tot...

Artikelen

Nog geen verbetering overheidstekort zichtbaar

In de opeenvolgende vier kwartalen tot en met het derde kwartaal van 2012 kwam het overheidstekort uit op bijna 27 miljard euro. Het tekort stabiliseert zich sinds het tweede kwartaal van 2011. De...

Artikelen
Artikelen

Overheidsschuld daalt richting de 60-procentnorm

De ontwikkeling van de Nederlandse staatsschuld in het derde kwartaal van 2016

Artikelen

Overheidstekort daalt fors in 2005

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Overheidsschuld licht gedaald

De overheidsschuld is aan het eind van het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 442,2 miljard euro. De schuld is licht gedaald ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. De schuldquote daalde tot...

Artikelen

De financiële crisis en de overheidsfinanciën: een Europese vergelijking

In dit artikel worden de gevolgen van de financiële crisis op de overheidsfinanciën voor Nederland vergeleken met die van de overige 26 lidstaten van de Europese Unie.

Artikelen

Hoog overheidstekort niet uitzonderlijk

Het Nederlandse overheidstekort kwam in 2011 op basis van gegevens tot en met het derde kwartaal uit op 4,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ofwel van wat we met zijn allen in...

Artikelen

Begrotingsoverschot halverwege 2018 naar 1,9% van bbp

De overheid hield in de eerste helft van 2018 ruim 5 miljard euro meer over dan in de eerste helft van vorig jaar. Het begrotingsoverschot steeg daarmee op jaarbasis, gemeten vanaf het derde kwartaal...

Artikelen

Overheidstekort naar 2,5 procent

Het overheidstekort is over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bbp. Dit is ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent. Over 2012 was het tekort nog 4,1...

Artikelen

Toename overheidstekort door daling inkomsten en hogere uitgaven

De overheidsinkomsten namen in het eerste halfjaar van 2014 met 0,6 miljard euro licht af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven stegen in het eerste halfjaar met 4,5 miljard euro....

Artikelen

Rente staatsobligaties in bijna heel Europa omlaag

In de meeste Europese landen was de rente op tienjarige staatsobligaties in september 2012 lager dan een jaar eerder. Vooral in Ierland en Portugal daalde de rente flink.

Artikelen

Overheid staat garant voor 46 miljard euro aan leningen

Eind 2013 stond de Nederlandse overheid garant voor 46 miljard euro aan leningen. Bijna 39 miljard euro van deze schuldgaranties is verstrekt door de Rijksoverheid, de lokale overheid staat voor ruim...

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 2,7 procent

Voor de periode van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2014 kwam het overheidstekort uit op 2,7 procent van het bbp. Dit heeft het CBS vandaag gemeld. In deze periode gaf...

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2018.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2018

Artikelen

Overheidstekort 5,4 procent in 2010

Het overheidstekort is in 2010 uitgekomen op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een fractie minder dan in 2009.

Artikelen