Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2018

Bovenaanzicht deel van het Binnehof
In deze publicatie een overzicht van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in 2018 met uitgebreid aandacht voor de belastinginkomsten.

In deze publicatie een overzicht van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën met uitgebreide aandacht voor de belastinginkomsten. De inkomsten uit belastingen en premies in 2018 worden hierbij in historisch perspectief geplaatst. Ook wordt dieper in gegaan op het belang van verscheidene belastingen en premies zoals de btw, overdrachtsbelasting en milieubelastingen. Tevens bevat deze publicatie nog een overzicht van de ontwikkeling van de collectievelastendruk naar het huidige hoge niveau van 38,4 procent bbp.

De kwartaalmonitor beschrijft ook de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in 2018. Het overheidssaldo op jaarbasis bedraagt 1,5 procent bbp of 11 miljard euro en de schuldquote blijft verder dalen naar 52,4 procent bbp. Het is de eerste keer dat de inkomsten zoveel hoger lagen dan de uitgaven.