Zoekresultaten

69 resultaten voor keyword:begrotingstekort
69 resultaten voor keyword:begrotingstekort

Pagina 2 van 3

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2015

Het overheidstekort komt in 2015 uit op 1,8 procent van het bbp, wat 0,6 procentpunt lager is dan in 2014.

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 1,7 procent

Het tekort op jaarbasis kwam na de eerste drie kwartalen uit op 1,7 procent van het bbp. De schuld daalde tot 66,3 procent van het bbp.

Artikelen

Staatsschuld door overname Fortis / ABN AMRO 30 miljard hoger

De overname door de Staat van Fortis / ABN AMRO in 2008 heeft de staatsschuld met ruim 30 miljard euro verhoogd.

Artikelen

Tekort overheid 2014 met 2,3 procent gelijk aan jaar eerder

Het overheidstekort kwam in 2014 uit op 2,3 procent van het bbp. Het tekort zat vooral bij het Rijk en de sociale fondsen. Het tekort van gemeenten is sterk gedaald, van provincies sterk gestegen.

Artikelen

CBS presenteert Nederland in 2014

De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014.

Artikelen

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 2,7 procent

Voor de periode van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2014 kwam het overheidstekort uit op 2,7 procent van het bbp. Dit heeft het CBS vandaag gemeld. In deze periode gaf...

Artikelen

Overheid staat garant voor 46 miljard euro aan leningen

Eind 2013 stond de Nederlandse overheid garant voor 46 miljard euro aan leningen. Bijna 39 miljard euro van deze schuldgaranties is verstrekt door de Rijksoverheid, de lokale overheid staat voor ruim...

Artikelen

Toename overheidstekort door daling inkomsten en hogere uitgaven

De overheidsinkomsten namen in het eerste halfjaar van 2014 met 0,6 miljard euro licht af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven stegen in het eerste halfjaar met 4,5 miljard euro....

Artikelen

De Nederlandse economie 2013

In de reeks De Nederlandse economie presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de arbeidsmarkt en het milieu....

Publicaties

Overheidstekort 2013 bijgesteld naar 2,3 procent

Het overheidstekort en de overheidsschuld over 2013 komen volgens de nieuwste berekeningen van het CBS lager uit dan in de eerste raming die in maart werd gepubliceerd. In de huidige berekening is de...

Artikelen

Overheidstekort 2,5 procent in 2013

Het overheidstekort kwam in 2013 uit op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee is het tekort na vijf jaar weer onder de Europese norm van 3 procent gekomen.

Artikelen

Overheidsschuld licht gedaald

De overheidsschuld is aan het eind van het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 442,2 miljard euro. De schuld is licht gedaald ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. De schuldquote daalde tot...

Artikelen

Overheidstekort naar 2,5 procent

Het overheidstekort is over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bbp. Dit is ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent. Over 2012 was het tekort nog 4,1...

Artikelen

Toelichting bij de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL

Op 28 juni heeft het CBS cijfers gepubliceerd over de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2013. Een belangrijk aspect van deze publicatie was de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL...

Artikelen

Gemeenten, provincies en waterschappen verwachten tekort van 4,1 miljard

Het totale verwachte tekort van gemeenten, provincies en waterschappen bedraagt 4,1 miljard euro voor 2013. Dit ligt ruim boven de overeengekomen norm.

Artikelen

Nog geen verbetering overheidstekort zichtbaar

In de opeenvolgende vier kwartalen tot en met het derde kwartaal van 2012 kwam het overheidstekort uit op bijna 27 miljard euro. Het tekort stabiliseert zich sinds het tweede kwartaal van 2011. De...

Artikelen

Lager overheidstekort dankzij aardgas

De Nederlandse overheid krijgt jaarlijks inkomsten uit het verkopen van in Nederland gewonnen aardgas. In 2011 bedroegen deze aardgasbaten 12,4 miljard euro. Zonder deze inkomsten zou het...

Artikelen

Rente staatsobligaties in bijna heel Europa omlaag

In de meeste Europese landen was de rente op tienjarige staatsobligaties in september 2012 lager dan een jaar eerder. Vooral in Ierland en Portugal daalde de rente flink.

Artikelen

Overheidstekort 4,7 procent in 2011

De Nederlandse overheid had in 2011 een tekort van 4,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder bedroeg het tekort 5,1 procent van het bbp.

Artikelen

Hoog overheidstekort niet uitzonderlijk

Het Nederlandse overheidstekort kwam in 2011 op basis van gegevens tot en met het derde kwartaal uit op 4,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ofwel van wat we met zijn allen in...

Artikelen

Overheidstekort niet geslonken

In het eerste halfjaar van 2011 heeft de overheid 16,5 miljard euro meer uitgegeven dan ze heeft ontvangen. Dit tekort is even groot als dat in het eerste halfjaar van 2010.

Artikelen

De naoorlogse economische ontwikkeling van Nederland en Duitsland

In dit artikel worden de economieën van beide landen vergeleken.

Artikelen

Nederland met overheidstekort gezakt op Europese ranglijst

Het Nederlandse overheidstekort is in 2010 met 0,7 miljard euro toegenomen tot 32 miljard euro. Dat komt neer op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Overheidstekort 5,4 procent in 2010

Het overheidstekort is in 2010 uitgekomen op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een fractie minder dan in 2009.

Artikelen