Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:begrotingstekort
67 resultaten voor keyword:begrotingstekort

Pagina 2 van 3

Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 2,7 procent

Voor de periode van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2014 kwam het overheidstekort uit op 2,7 procent van het bbp. Dit heeft het CBS vandaag gemeld. In deze periode gaf...

Artikelen

Hoog overheidstekort niet uitzonderlijk

Het Nederlandse overheidstekort kwam in 2011 op basis van gegevens tot en met het derde kwartaal uit op 4,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ofwel van wat we met zijn allen in...

Artikelen

Begrotingsoverschot halverwege 2018 naar 1,9% van bbp

De overheid hield in de eerste helft van 2018 ruim 5 miljard euro meer over dan in de eerste helft van vorig jaar. Het begrotingsoverschot steeg daarmee op jaarbasis, gemeten vanaf het derde kwartaal...

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2018.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2019

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2019.

Artikelen

Inkomsten en uitgaven overheid over 2022 bijna in evenwicht

De overheid realiseerde over 2022 een licht overschot van 0,1 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een tekort van 20 miljard euro, oftewel 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De...

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2018.

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2016

De ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2016

Artikelen

Overheidstekort 5,3 procent in 2009

Het overheidstekort is in 2009 uitgekomen op 5,3 procent van het bbp. In 2008 was er nog een overschot van 0,7 procent van het bbp.

Artikelen

Overheidstekort 2013 bijgesteld naar 2,3 procent

Het overheidstekort en de overheidsschuld over 2013 komen volgens de nieuwste berekeningen van het CBS lager uit dan in de eerste raming die in maart werd gepubliceerd. In de huidige berekening is de...

Artikelen

Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2015

Het overheidstekort komt in 2015 uit op 1,8 procent van het bbp, wat 0,6 procentpunt lager is dan in 2014.

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2016

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2016.

Artikelen

Meer inkomsten dringen overheidstekort verder terug

De overheidsschuld en het overheidstekort in het tweede kwartaal van 2016

Artikelen

Overheidsfinanciën tweede kwartaal, 2016

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2016.

Artikelen

Overheidstekort niet geslonken

In het eerste halfjaar van 2011 heeft de overheid 16,5 miljard euro meer uitgegeven dan ze heeft ontvangen. Dit tekort is even groot als dat in het eerste halfjaar van 2010.

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2018

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2018

Artikelen

Tekort en schuld volgens de EMU-normen

Rapportage tekort en schuld volgens de EMU-normen

Overig

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016

Voor het eerst sinds de financiële crisis heeft Nederland een begrotingsoverschot van bijna 3 miljard euro.

Artikelen

Tekort overheid 2014 met 2,3 procent gelijk aan jaar eerder

Het overheidstekort kwam in 2014 uit op 2,3 procent van het bbp. Het tekort zat vooral bij het Rijk en de sociale fondsen. Het tekort van gemeenten is sterk gedaald, van provincies sterk gestegen.

Artikelen

Toelichting bij de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL

Op 28 juni heeft het CBS cijfers gepubliceerd over de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2013. Een belangrijk aspect van deze publicatie was de boeking van de nationalisatie van SNS REAAL...

Artikelen

Gemeenten, provincies en waterschappen verwachten tekort van 4,1 miljard

Het totale verwachte tekort van gemeenten, provincies en waterschappen bedraagt 4,1 miljard euro voor 2013. Dit ligt ruim boven de overeengekomen norm.

Artikelen

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld 1995-2017

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Overheidstekort 2,5 procent in 2013

Het overheidstekort kwam in 2013 uit op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee is het tekort na vijf jaar weer onder de Europese norm van 3 procent gekomen.

Artikelen
Publicaties