Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2016

Ingang ministerie van Financiën
© ANP
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2016.

Het overheidstekort en -schuld afgenomen zijn afgenomen in het derde kwartaal. Dit is te danken aan een verdere toename van de inkomsten, waaronder een toename van de overdrachtsbelasting.
Bij de uitgaven zijn de rentelasten historisch laag.

Lees meer in de kwartaalmonitor.