Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2018

Ingang ministerie van Financiën
© Hollandse Hoogte
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2018

In het tweede kwartaal van 2018 was er een begrotingsoverschot van 0,9 miljard euro. De schuldquote is door de aanhoudende economische groei en aflossing van de schulden in het tweede kwartaal gedaald naar een niveau van 54 procent bbp. Andere bevindingen in deze monitor:

  • Sociale uitkeringen maakten in 2017 de helft uit van de uitgaven van de overheid.
  • Nederland heeft vergeleken met het gemiddelde van de Europese Unie (EU) relatief hoge onderwijsuitgaven.

Daarnaast wordt in deze monitor aandacht besteed aan de rentelasten en overheidssaldi binnen de eurozone, de dividendinkomsten van het Rijk en de investeringen van waterschappen in waterwerken. Lees meer in de kwartaalmonitor (PDF).