Overheidsfinanciën tweede kwartaal, 2016

© Hollandse Hoogte
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2016.

De overheidsinkomsten stegen het afgelopen kwartaal naar recordhoogte. Hierdoor daalde het overheidstekort op jaarbasis. Ook de overheidsschuld daalde, onder meer door de verkoopopbrengst van aandelen van verzekeraar ASR. Opmerkelijk was de uitgifte van langlopende staatsobligaties tegen een negatieve rente. De lage marktrente had ook gevolgen voor het financieel vermogen van de overheid.

Lees meer in de kwartaalmonitor.