Meer inkomsten dringen overheidstekort verder terug

De overheid ontving in de eerste helft van 2016 bijna 7 miljard euro meer inkomsten dan in de eerste helft van 2015. De uitgaven bleven nagenoeg gelijk. Het overheidstekort daalde verder en kwam halverwege 2016 uit op 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit meldt CBS.

De Europese Unie hanteert als norm dat het overheidstekort over een geheel kalenderjaar niet hoger mag zijn dan 3 procent van het bbp. Over 2015 bedroeg het overheidstekort nog 1,9 procent. Het CPB raamt voor 2016 een overheidstekort van 1,1 procent.

De overheidsschuld kwam halverwege 2016 uit op 437 miljard euro. Dit komt overeen met 63,7 procent van het bbp. Dit is 1,4 procentpunt lager dan eind 2015. Hiermee daalde de schuldquote verder richting de Europese norm van 60 procent van het bbp.Inkomsten overheid gaan verder omhoog

De inkomsten van de overheid kwamen op jaarbasis uit op 299 miljard euro. Dit is bijna 7 miljard euro meer dan de inkomsten in 2015. De stijging van de inkomsten kwam voornamelijk door de ontvangen sociale premies. Daarnaast namen de inkomsten uit de vennootschapsbelasting en de btw toe, maar verminderden de inkomsten uit de aardgasreserves. De uitgaven bleven met 305 miljard euro vrijwel gelijk vergeleken met 2015.

Lagere schuld door verkoop financiële bezittingen

Ondanks een overheidstekort in de eerste helft van 2016, is de overheidsschuld met bijna 4 miljard euro afgenomen ten opzichte van eind 2015. De afname van de schuld kwam door 7 miljard euro aan opbrengsten uit transacties in financiële activa. Dit betrof de verkoop van aandelen in ASR, de ontvangsten door beëindiging van rentederivaten, en aflossingen van leningen verstrekt door de overheid. Transacties in financiële activa hebben geen effect op het overheidstekort, maar kunnen wel geld opleveren om schulden mee af te lossen.