Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën eerste kwartaal 2018

© Hollandse Hoogte
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2018
In het eerste kwartaal van 2018 kwam het overheidssaldo op jaarbasis uit op 1,6 procent van het bbp, bijna 1 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Onder andere hogere inkomsten uit de vennootschapsbelasting zorgden voor het hogere saldo. De overheidsschuld daalde dit kwartaal met 10 miljard euro naar 411 miljard euro. In deze kwartaalmonitor verder aandacht voor de inkomsten uit accijnzen en de aardgasbaten, een internationale vergelijking van de rentelasten, het overheidssaldo en –schuld, de begrotingen van lokale overheden en de revisie van de nationale rekeningen.
Met het reviseren van de nationale rekeningen zijn ook nieuwe StatLine tabellen gemaakt. Oude StatLine tabellen zijn stopgezet. In de toelichtingen van de oude tabellen staan verwijzingen naar de nieuwe tabel. De kwartaalmonitor bevat verwijzingen naar de nieuwe tabellen.

Downloads