Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2018

Ingang van het ministerie van Financiën
© Hollandse Hoogte

Erratum:

De voorlopige cijfers over de overheidsschuld aan het eind van het eerste kwartaal 2018 in de kwartaalmonitor overheidsfinanciën zijn niet juist. De schuld van de overheid is 1,8 miljard hoger. De schuld was 410,5 miljard euro en wordt nu 412,3 miljard euro. De schuldquote aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 wordt daarmee 55,2 procent van het bruto binnenlands product, nog steeds ruim onder de EMU-norm van 60 procent, die geldt voor de schuldquote aan het eind van een kalenderjaar. Het CBS zal zo spoedig mogelijk ook de cijfers in StatLine aanpassen. De kwartaalmonitor (pdf) is tijdelijk niet beschikbaar.
Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2018
In het eerste kwartaal van 2018 kwam het overheidssaldo op jaarbasis uit op 1,6 procent van het bbp, bijna 1 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Onder andere hogere inkomsten uit de vennootschapsbelasting zorgden voor het hogere saldo. De overheidsschuld daalde dit kwartaal met 8 miljard euro naar 412 miljard euro. In deze kwartaalmonitor verder aandacht voor de inkomsten uit accijnzen en de aardgasbaten, een internationale vergelijking van de rentelasten, het overheidssaldo en –schuld, de begrotingen van lokale overheden en de revisie van de nationale rekeningen.
Met het reviseren van de nationale rekeningen zijn ook nieuwe StatLine tabellen gemaakt. Oude StatLine tabellen zijn stopgezet. In de toelichtingen van de oude tabellen staan verwijzingen naar de nieuwe tabel. De kwartaalmonitor bevat verwijzingen naar de nieuwe tabellen.