Zoekresultaten

354 resultaten voor keyword:arbeidsmarktpositie
354 resultaten voor keyword:arbeidsmarktpositie

Pagina 1 van 15

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen...

Cijfers

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het...

Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/'17.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie afgestudeerden in het Hoger Onderwijs, ultimo 2003 en 2007. Cohorten 1994, 1998, 2002 en 2006

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden in het Hoger Onderwijs op peilmoment ultimo 2003 en eind 2007. Afstudeercohorten 1994, 1998, 2002 en 2006. Opdrachtgever: Ministerie...

Cijfers

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014-2016

Maatwerktabellen doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15-16/'17

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters 14/’15

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/'15.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen...

Cijfers

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2013-2015

Doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 13/'14-15/'16

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 15/’16

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2015/'16.

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 16/’17

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2016/'17.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2017

Verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van een WW-uitkering opnieuw een baan vinden.

Cijfers

Kunstenaars, afgestudeerden creatieve opleidingen, 2017

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017.

Cijfers

Instromers in de WW in 2007 en hun arbeidsmarktverleden

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in opdracht van het ministerie van SZW gegevens berekend over het arbeidsmarktverleden van instromers in de WW in...

Artikelen

Arbeidsmarktpositie van personen in 2002-2005

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2009

Artikelen

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2017

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2017.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs

Cijfers

Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol

Inwoners met migratie- en Nederlandse achtergrond: verschillen en overeenkomsten in het Jaarrapport Integratie 2016

Artikelen

Schoolverlater mbo-bbl heeft vaak werk

Studenten die op het mbo een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgden, hebben direct na het verlaten van de opleiding vaker werk dan studenten die de beroepsopleidende leerweg (bol)...

Artikelen

Voor elk soort werk een flexvorm

Er zijn veel vormen van flexwerk, met verschillen naar soort werkzaamheden en soort beroep.

Artikelen

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16

Arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16 naar woongemeente.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie gediplomeerde mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo schoolverlaters, gemiddelde over schooljaren 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2014/’15

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15.

Cijfers

Hoogopgeleide flexwerker stroomt vaker door naar vast

Doorstromers vanuit een flexibele baan naar vast werk

Artikelen

Ook onder gepromoveerden sekseverschillen op arbeidsmarkt

Meer vrouwen dan ooit promoveren, maar ze verdienen minder dan hun mannelijke collega’s en geven minder vaak leiding. De verschillen in inkomen tussen mannen en vrouwen kunnen grotendeels worden...

Artikelen