Werkzaam

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het vierde kwartaal van 2018 behoorden 8,9 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking.

211 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2018 waren er 8,9 miljoen personen met betaald werk, 211 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2017. Hiermee kwam de nettoarbeidsparticipatie - het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar - in het vierde kwartaal van 2018 uit op 68,4 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dit nog 67,1 procent. De nettoarbeidsparticipatie bereikte in het eerste kwartaal van 2014 het laagste punt in de afgelopen tien jaar (64,3 procent) en neemt sindsdien weer toe. In het vierde kwartaal van 2008 was de nettoarbeidsparticipatie 68,1 procent.

4,5 miljoen mensen met een voltijdbaan

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur; voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het vierde kwartaal waren er ruim 4,5 miljoen mensen die voltijd werkten. Daarnaast waren er 4,3 miljoen deeltijders.

Relevante links