Werkzaam

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het eerste kwartaal van 2022 behoorden 9,4 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking, 83 duizend meer dan het kwartaal ervoor.

In eerste kwartaal 9,4 miljoen werkenden

In het eerste kwartaal van 2022 waren er 9,4 miljoen personen met betaald werk. De nettoarbeidsparticipatie - de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 71,7 procent, 0,6 procentpunt meer dan het kwartaal ervoor.

Meer voltijders dan deeltijders

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur: voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het eerste kwartaal van 2022 werkten 4,9 miljoen personen in voltijd en 4,5 miljoen in deeltijd. Het aantal voltijders was 83 duizend hoger dan het kwartaal ervoor, het aantal deeltijders bleef gelijk.

Bronnen

Relevante links