Werkzaam

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het eerste kwartaal van 2020 behoorden 9,0 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking.

In eerste kwartaal 148 duizend werkenden meer dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2020 waren er 9,0 miljoen personen met betaald werk. Ondanks een relatief sterke daling van het aantal werkenden in maart waren er in het eerste kwartaal nog 148 duizend werkenden meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Hiermee kwam de nettoarbeidsparticipatie - het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar - uit op 68,9 procent. De arbeidsparticipatie bereikte in het eerste kwartaal van 2014 het laagste punt (64,3 procent) sinds het eerste kwartaal van 2006 en nam vervolgens toe tot en met het eerste kwartaal van 2020.

Iets meer voltijders dan deeltijders

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur: voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het eerste kwartaal van 2020 werkten ruim 4,5 miljoen personen in voltijd. Dat waren er 78 duizend meer dan het aantal deeltijders. Tien jaar eerder was het verschil nog 542 duizend.

Relevante links