Werkzaam

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 9,0 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking.

In tweede kwartaal 150 duizend werkenden meer dan een jaar eerder

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 9,0 miljoen personen met betaald werk, 150 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2020. De nettoarbeidsparticipatie - de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 68,9 procent. In het tweede kwartaal van 2020 was dat 67,9 procent. In het tweede kwartaal van 2020, vlak na het begin van de coronacrisis, daalde de arbeidsparticipatie relatief sterk, maar vervolgens herstelde deze zich.

Iets meer voltijders dan deeltijders

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur: voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het tweede kwartaal van 2021 werkten ruim 4,5 miljoen personen in voltijd. Dat waren er 30 duizend meer dan het aantal deeltijders. Tien jaar eerder, in het tweede kwartaal van 2011, waren er nog 459 duizend meer voltijders dan deeltijders.

Bronnen

Relevante links