Werkzaam

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het eerste kwartaal van 2021 behoorden 9,0 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking.

In eerste kwartaal 40 duizend werkenden minder dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 9,0 miljoen personen met betaald werk, 40 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020. De nettoarbeidsparticipatie - de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 68,4 procent. In het eerste kwartaal van 2020 was dat 68,9 procent. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsparticipatie relatief sterk, maar vervolgens herstelde deze zich voor een deel.

Meer deeltijders dan voltijders

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur: voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het eerste kwartaal van 2021 werkten ruim 4,5 miljoen personen in deeltijd. Dat waren er 56 duizend meer dan het aantal voltijders. Daarmee waren de deeltijders voor het eerst in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003 in de meerderheid. Tien jaar eerder waren er nog 449 duizend meer voltijders.

Bronnen

Relevante links