Werkzaam

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln
 

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het vierde kwartaal van 2023 behoorden 9,8 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking, 50 duizend meer dan het kwartaal ervoor.

In vierde kwartaal 73,2 procent met betaald werk

In het vierde kwartaal van 2023 waren er 9,8 miljoen personen met betaald werk. De nettoarbeidsparticipatie - de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam in het vierde kwartaal uit op 73,2 procent. Dat is 0,1 procent hoger dan het kwartaal ervoor.

Meer voltijders dan deeltijders

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur: voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het vierde kwartaal van 2023 werkten 5,1 miljoen personen in voltijd en 4,7 miljoen in deeltijd. Het aantal voltijders was 27 duizend hoger dan het kwartaal ervoor, het aantal deeltijders 22 duizend hoger.

Bronnen

Relevante links