Werkzaam

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln
 

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het derde kwartaal van 2022 behoorden 9,6 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking, 10 duizend meer dan het kwartaal ervoor.

In derde kwartaal 9,6 miljoen werkenden

In het derde kwartaal van 2022 waren er 9,6 miljoen personen met betaald werk. De nettoarbeidsparticipatie - de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 72,2 procent, dat is even hoog als het kwartaal ervoor.

Meer voltijders dan deeltijders

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur: voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het derde kwartaal van 2022 werkten 5,0 miljoen personen in voltijd en 4,6 miljoen in deeltijd. Het aantal voltijders was 17 duizend hoger dan het kwartaal ervoor, het aantal deeltijders nam af met 7 duizend.

Bronnen

Relevante links