Werkzaam

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. In het vierde kwartaal van 2020 behoorden 9,0 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking.

In vierde kwartaal 38 duizend werkenden minder dan een jaar eerder

In het vierde kwartaal van 2020 waren er 9,0 miljoen personen met betaald werk, 38 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019. De nettoarbeidsparticipatie - de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 68,4 procent. In het vierde kwartaal van 2019 was dat 69,0 procent. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsparticipatie relatief sterk, maar in tweede helft van het jaar herstelde deze zich voor een deel.

Bijna evenveel voltijders en deeltijders

Mensen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld naar hun arbeidsduur: voltijd (35 uur of meer per week werkzaam) of deeltijd (minder dan 35 uur per week werkzaam). In het vierde kwartaal van 2020 werkten 4,5 miljoen personen in voltijd. Dat waren er 6 duizend meer dan het aantal deeltijders. Tien jaar eerder was het verschil nog 493 duizend.

Bronnen

Relevante links