Wil meer uren werken, beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar. In het derde kwartaal van 2019 ging het om 323 duizend personen. Zij worden tot het onbenut arbeidspotentieel gerekend.

Opnieuw minder deeltijders die meer uren willen werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het derde kwartaal van 2019 om 323 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. De overige deeltijders willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2018 waren er in het derde kwartaal nog 364 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 41 duizend is afgenomen. Daarmee ligt hun aantal al eenentwintig kwartalen op rij lager dan in het hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Onbenut arbeidspotentieel

Deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2019 uit 1,0 miljoen mensen, 120 duizend minder dan een jaar eerder.