Wil meer uren werken, beschikbaar

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln
 

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd werken in hun eerste werkkring, meer uren willen gaan werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. In het vierde kwartaal van 2023 ging het om 525 duizend personen, 8 duizend meer dan het kwartaal ervoor. Zij worden tot het onbenut arbeidspotentieel gerekend.

4,7 miljoen deeltijders

In het vierde kwartaal van 2023 werkten 4,7 miljoen mensen in deeltijd. Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het vierde kwartaal van 2023 om 525 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar waren. De overige deeltijders wilden niet meer uren werken of waren hiervoor niet direct beschikbaar.

Onbenut arbeidspotentieel

Deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2023 uit 1,2 miljoen mensen, 3 duizend meer dan in het derde kwartaal van 2023.

Bronnen