Wil meer uren werken, beschikbaar

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln
 

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd werken in hun eerste werkkring, meer uren willen gaan werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. In het derde kwartaal van 2022 ging het om 521 duizend personen, 27 duizend meer dan het kwartaal ervoor. Zij worden tot het onbenut arbeidspotentieel gerekend.

4,6 miljoen deeltijders

In het derde kwartaal van 2022 werkten 4,6 miljoen mensen in deeltijd. Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het derde kwartaal van 2022 om 521 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar waren. De overige deeltijders wilden niet meer uren werken of waren hiervoor niet direct beschikbaar.

Onbenut arbeidspotentieel

Deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2022 uit 1,2 miljoen mensen, 68 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2022.

Bronnen