Wil meer uren werken, beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2020 ging het om 319 duizend personen. Zij worden tot het onbenut arbeidspotentieel gerekend.

Opnieuw minder deeltijders die meer uren willen werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het eerste kwartaal van 2020 om 319 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar waren. De overige deeltijders wilden niet meer uren werken of waren hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2019 waren er in het eerste kwartaal nog 368 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 49 duizend afnam. Daarmee lag hun aantal bijna zes jaar op rij lager dan in het hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Onbenut arbeidspotentieel

Deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2020 uit 968 duizend mensen, 115 duizend minder dan een jaar eerder.