Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om ruim 4,5 miljoen personen in het eerste kwartaal van 2019.

Ruim 210 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2019 waren er bijna 8,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 nam het aantal werkenden toe met 212 duizend.

Ruim 4,5 miljoen voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er 4,5 miljoen voltijd tegenover bijna 4,4 miljoen deeltijd. Tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal deeltijders met 141 duizend en nam het aantal voltijders toe met 71 duizend. Doordat het aantal deeltijders meer steeg dan het aantal voltijders, is het percentage voltijders in de werkzame beroepsbevolking verder afgenomen.