Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd
 

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om  5,0 miljoen personen in het tweede kwartaal van 2022, 33 duizend meer dan het kwartaal ervoor.

In tweede kwartaal 9,5 miljoen werkenden

In het tweede kwartaal van 2022 waren er 9,5 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk.

Van alle werkenden in het tweede kwartaal van 2022 werkten er 5,0 miljoen in voltijd en 4,6 miljoen in deeltijdTen opzichte van het eerste kwartaal van 2022 groeide het aantal voltijd werkenden met 33 duizend en het aantal werkenden in deeltijd met 60 duizend.

Bronnen