Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om 4,5 miljoen personen in het derde kwartaal van 2020.

In derde kwartaal 56 duizend werkenden minder dan een jaar eerder

In het derde kwartaal van 2020 waren er 8,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Dat waren er 56 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal van 2020 was het aantal werkenden voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2014 lager dan een jaar eerder.

4,5 miljoen voltijders

Van alle werkenden in het derde kwartaal werkten er 4,5 miljoen in voltijd, 120 duizend meer dan het aantal deeltijders. Het aantal werkenden in deeltijd is in de afgelopen jaren sterker toegenomen dan het aantal werkenden in voltijd. Vergeleken met het derde kwartaal van 2010 was het aantal deeltijders in het derde kwartaal van dit jaar 510 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 121 duizend toe.

Bronnen