Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om 4,5 miljoen personen in het eerste kwartaal van 2021.

In eerste kwartaal 40 duizend werkenden minder dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Dat waren er 40 duizend minder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal werkenden flink, waardoor het voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2014 lager was dan een jaar eerder. Vanaf de tweede helft van 2020 herstelde het aantal werkenden grotendeels.

4,5 miljoen voltijders

Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er 4,5 miljoen in voltijd, 56 duizend minder dan het aantal deeltijders. Daarmee waren de voltijders voor het eerst in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003 in de minderheid. Het aantal werkenden in deeltijd is sinds 2014 voortdurend toegenomen. In de periode 2014-2019 nam ook het aantal voltijders toe, maar in 2020 werden het er minder. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2011 was het aantal deeltijders in het eerste kwartaal van 2021 623 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 118 duizend toe.  

Bronnen