Voltijd

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om 5,0 miljoen personen in het eerste kwartaal van 2023, 21 duizend meer dan het kwartaal ervoor.

In eerste kwartaal 9,7 miljoen werkenden

In het eerste kwartaal van 2023 waren er 9,7 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Van alle werkenden in het eerste kwartaal van 2023 werkten er 5,0 miljoen in voltijd en 4,7 miljoen in deeltijd. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 groeide het aantal voltijd werkenden met 21 duizend en het aantal werkenden in deeltijd met 27 duizend. 

Bronnen