Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

 Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om 4,6 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2019.

150 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2019 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2018 nam het aantal werkenden toe met 150 duizend.

4,6 miljoen voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er 4,6 miljoen voltijd tegenover 4,4 miljoen deeltijd. Tussen het vierde kwartaal van 2018 en het vierde kwartaal van 2019 steeg het aantal deeltijders met 73 duizend en nam het aantal voltijders toe met 77 duizend. Gedurende de economische crisis nam het aantal voltijders af, sinds 2014 stijgt het aantal weer. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2009 is het aantal voltijders in het vierde kwartaal van 2019 164 duizend hoger. Het aantal deeltijders nam in deze periode met 552 duizend toe.