Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om ruim 4,5 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2018.

Ruim 210 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2018 waren er bijna 8,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 nam het aantal werkenden toe met 211 duizend.

Ruim 4,5 miljoen voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er ruim 4,5 miljoen voltijd tegen 4,3 miljoen deeltijd. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het vierde kwartaal van 2018 steeg het aantal deeltijders met 117 duizend en nam het aantal voltijders toe met 94 duizend. Het aantal voltijders neemt sinds begin 2015 weer toe, maar ligt nog wel 78 duizend lager dan tien jaar terug.