Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om 4,5 miljoen personen in het tweede kwartaal van 2021.

In tweede kwartaal 150 duizend werkenden meer dan een jaar eerder

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Dat waren er 150 duizend meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2020, vlak na het begin van de coronacrisis, daalde het aantal werkenden flink. Vanaf de tweede helft van 2020 herstelde het aantal werkenden.

4,5 miljoen voltijders

Van alle werkenden in het tweede kwartaal van 2021 werkten er 4,5 miljoen in voltijd, 30 duizend meer dan het aantal deeltijders. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2011 was het aantal deeltijders in het tweede kwartaal van 2021 601 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 172 duizend toe. Het aantal deeltijders nam tussen het tweede kwartaal van 2020 en 2021 met 118 duizend toe, het aantal voltijders met 32 duizend.

Bronnen