Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om 4,5 miljoen personen in het eerste kwartaal van 2020.

In het eerste kwartaal 148 duizend werkenden meer dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2020 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Ondanks een relatief sterke daling in maart waren er in het eerste kwartaal nog 48 duizend werkenden meer dan in het eerste kwartaal van 2019.

4,5 miljoen voltijders

Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er ruim 4,5 miljoen in voltijd, 78 duizend meer dan het aantal deeltijders. Het aantal werkenden in deeltijd is in de afgelopen jaren sterker toegenomen dan het aantal werkenden in voltijd. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2010 was het aantal deeltijders in het eerste kwartaal van dit jaar 625 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 161 duizend toe.