Voltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week. Het ging om ruim 4,6 miljoen personen in het tweede kwartaal van 2019.

194 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2019 waren er 8,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2018 nam het aantal werkenden toe met 194 duizend.

4,6 miljoen voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er 4,6 miljoen voltijd tegenover 4,4 miljoen deeltijd. Tussen het tweede kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal van 2019 steeg het aantal deeltijders met 88 duizend en nam het aantal voltijders toe met 105 duizend. Gedurende de economische crisis nam het aantal voltijders af, sinds 2014 zit het weer in de lift. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 is het aantal voltijders in het tweede kwartaal van 2019 40 duizend hoger. Het aantal deeltijders nam in deze periode met 510 duizend toe.