Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 182 duizend personen in het eerste kwartaal van 2022, 27 duizend minder dan het kwartaal ervoor. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

182 duizend niet-werkenden in eerste kwartaal beschikbaar maar niet op zoek

In het eerste kwartaal van 2022 waren er bijna 3,4 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 182 duizend die niet recent zochten naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 211 duizend personen in het vierde kwartaal van 2021. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

 

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2022 uit 1,1 miljoen mensen, 75 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2021.

Bronnen