Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 267 duizend personen in het eerste kwartaal van 2021. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

267 duizend niet-werkenden in eerste kwartaal beschikbaar maar niet op zoek

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 267 duizend die niet recent zochten naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen. Dat is 7,0 procent van de niet-beroepsbevolking. In het eerste kwartaal was deze groep 46 duizend personen groter dan een jaar eerder.


 

De mensen die direct beschikbaar zijn maar niet recent zochten naar werk, kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet zoeken omdat ze hiervan weinig resultaat verwachten ( 113 duizend in het vierde kwartaal) en degenen die niet zoeken vanwege andere redenen (154 duizend).

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2021 uit 1,1 miljoen mensen, 167 duizend meer dan een jaar eerder. In de laatste drie kwartalen van 2020 was het onbenut arbeidspotentieel ook groter dan een jaar eerder. Dat was daarvoor voor het laatst voorgekomen in het tweede kwartaal van 2014.

Bronnen

Relevante links