Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 247 duizend personen in het vierde kwartaal van 2020. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

247 duizend niet-werkenden in vierde kwartaal beschikbaar maar niet op zoek

In het vierde kwartaal van 2020 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 247 duizend die niet recent zochten naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen. Dat is 6,5 procent van de niet-beroepsbevolking. In het vierde kwartaal was deze groep met 37 duizend personen groter dan een jaar eerder.

 

De mensen die direct beschikbaar zijn maar niet recent zochten naar werk, kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet zoeken omdat ze hiervan weinig resultaat verwachten ( 93 duizend in het vierde kwartaal) en degenen die niet zoeken vanwege andere redenen (153 duizend).

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2020 uit 1,1 miljoen mensen, 157 duizend meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal en derde kwartaal van 2020 was het onbenut arbeidspotentieel ook groter dan een jaar eerder. Dat was sinds het tweede kwartaal van 2014 niet meer voorgekomen.

Bronnen

Relevante links