Beschikbaar, niet gezocht

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 185 duizend personen in het vierde kwartaal van 2023, 4 duizend minder dan het kwartaal ervoor. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

185 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek

In het vierde kwartaal van 2023 waren er 3,2 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 185 duizend die niet recent zochten naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen.

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Dit bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2023 uit 1,2 miljoen mensen, 3 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2023.

Bronnen