Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd
 

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 185 duizend personen in het tweede kwartaal van 2022, 3 duizend minder dan het kwartaal ervoor. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

185 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek

In het tweede kwartaal van 2022 waren er 3,3 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 185 duizend die niet recent zochten naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen.

 

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Dit bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2022 uit 1,1 miljoen mensen, 10 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2022.

Bronnen