Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 213 duizend personen in het tweede kwartaal van 2019. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

213 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

In het tweede kwartaal van 2019 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 213 duizend die niet recent hebben gezocht maar wel meteen beschikbaar zijn voor betaald werk. Dat is 5,7 procent van de niet-beroepsbevolking. In het tweede kwartaal was deze groep met 4 duizend personen toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de eerste toename na achttien kwartalen op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

De mensen die direct beschikbaar zijn maar niet recent zochten naar werk, kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet zoeken omdat ze hiervan weinig resultaat verwachten ( 68 duizend) en degenen die niet zoeken vanwege andere redenen (145 duizend).

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2019 uit 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog 1,1 miljoen.

Relevante links