Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.Het ging om 216 duizend personen in het tweede kwartaal van 2021. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

216 duizend niet-werkenden in tweede kwartaal beschikbaar maar niet op zoek

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 216 duizend die niet recent zochten naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen. Dat is 5,7 procent van de niet-beroepsbevolking. In het tweede kwartaal was deze groep 69 duizend personen kleiner dan een jaar eerder, bij het begin van de coronacrisis.


De mensen die direct beschikbaar zijn maar niet recent zochten naar werk, kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet zoeken omdat ze hiervan weinig resultaat verwachten ( 79 duizend in het tweede kwartaal) en degenen die niet zoeken vanwege andere redenen (137 duizend).

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.

 

Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2021 uit 1,0 miljoen mensen, 143 duizend minder dan een jaar eerder bij het begin van de coronacrisis. De daling van het onbenut arbeidspotentieel in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van een jaar eerder is het gevolg van een daling van het aantal personen dat direct beschikbaar is maar niet heeft gezocht in deze periode (-69 duizend). Daarnaast daalde ook het aantal werklozen (-52 duizend) en het aantal onderbenutte deeltijdwerkers (-43 duizend). Het aantal mensen dat gezocht heeft naar werk, maar hiervoor niet beschikbaar is juist toegenomen in vergelijking met een jaar eerder (+21 duizend).
In de laatste drie kwartalen van 2020 en het eerste van 2021 was het onbenut arbeidspotentieel nog groter dan een jaar eerder.

Bronnen

Relevante links