Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 222 duizend personen in het vierde kwartaal van 2018. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

222 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

In het vierde kwartaal van 2018 waren er bijna 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 222 duizend die niet recent hebben gezocht maar wel meteen beschikbaar zijn voor betaald werk. Dat is 5,9 procent van de niet-beroepsbevolking. In het vierde kwartaal was deze groep met 35 duizend personen afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is het zeventiende kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

De mensen die direct beschikbaar zijn maar niet recent zochten naar werk, kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet zoeken omdat ze hiervan weinig resultaat verwachten (64 duizend) en degenen die niet zoeken vanwege andere redenen (158 duizend).

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2018 uit iets meer dan 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ruim 1,2 miljoen.

 

Relevante links