Beschikbaar, niet gezocht

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 170 duizend personen in het eerste kwartaal van 2024, 15 duizend minder dan het kwartaal ervoor.

170 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek

In het eerste kwartaal van 2024 waren er 3,2 miljoen mensen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 170 duizend die niet recent hadden gezocht naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen.  

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die beschikbaar waren voor werk maar niet recent zochten, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit vier deelgroepen. Het ging in het eerste kwartaal naast 373 duizend werklozen om 170 duizend mensen die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent hebben gezocht, en om 108 duizend mensen die niet beschikbaar waren, maar wel hebben gezocht. Deze twee laatste groepen worden ook wel semiwerklozen genoemd. De vierde groep bestaat uit de 519 duizend onderbenutte deeltijdwerkers. In tegenstelling tot de andere groepen hebben zij wél betaald werk. Zij geven aan in deeltijd te werken, meer uren te willen werken en hier ook direct beschikbaar voor te zijn.

Bronnen