Beschikbaar, niet gezocht

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht. Het ging om 221 duizend personen in het eerste kwartaal van 2020. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

221 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

In het eerste kwartaal van 2020 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 221 duizend die niet recent zochten naar betaald werk, maar wel meteen zouden kunnen beginnen. Dat is 5,9 procent van de niet-beroepsbevolking. In het eerste kwartaal was deze groep met 10 duizend personen afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

De mensen die direct beschikbaar zijn maar niet recent zochten naar werk, kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet zoeken omdat ze hiervan weinig resultaat verwachten (57 duizend in het eerste kwartaal) en degenen die niet zoeken vanwege andere redenen (164 duizend).

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2020 uit 968 duizend mensen, 115 duizend minder dan een jaar eerder.

Relevante links