Niet gezocht, niet beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht. Het ging om ruim 3,4 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2018.

Niet-beroepsbevolking: ruim 9 op de 10 zoeken niet én zijn niet beschikbaar

In het vierde kwartaal van 2018 waren er bijna 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er ruim 3,4 miljoen die niet recent gezocht hebben én niet direct beschikbaar zijn voor werk. Het zijn er 30 duizend minder dan een jaar eerder. Met 90,7 procent vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat niet direct beschikbaar is voor werk én niet recent heeft gezocht was afgelopen kwartaal 134 duizend hoger dan tien jaar daarvoor. Deze toename komt vooral voor rekening van personen van 65 tot 75 jaar. Zij vormen bijna de helft van de groep die niet direct beschikbaar is voor werk en niet recent heeft gezocht.

Mensen die niet recent hebben gezocht én niet direct beschikbaar zijn voor werk kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet willen of kunnen werken (ruim 3,2 miljoen) en degenen die wel willen werken (195 duizend).

Relevante links