Niet gezocht, niet beschikbaar

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht. Het ging om 2,9 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2023, 13 duizend meer dan in het voorgaande kwartaal.

2,9 miljoen personen zochten niet én waren niet beschikbaar

In het vierde kwartaal van 2023 waren er 3,2 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 2,9 miljoen die niet recent gezocht hadden én niet direct beschikbaar waren voor werk. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Bronnen