Niet gezocht, niet beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht. Het ging om 3,4 miljoen personen in het eerste kwartaal van 2021.

Niet-beroepsbevolking: 9 op de 10 zochten niet én waren niet beschikbaar

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 3,4 miljoen die niet recent gezocht hadden én niet direct beschikbaar waren voor werk, 13 duizend minder dan een jaar eerder. Met 89,7 procent vormden zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Het aantal personen dat niet direct beschikbaar was voor werk én niet recent zocht was afgelopen kwartaal 44 duizend hoger dan tien jaar daarvoor. Deze toename kwam vooral voor rekening van personen van 65 tot 75 jaar. Zij vormden bijna de helft van de groep die niet direct beschikbaar was voor werk en niet recent zocht. Daarentegen nam het aantal 55- tot 65-jarigen die niet zochten én niet beschikbaar waren, in de afgelopen jaren flink af.

Mensen die niet recent hebben gezocht én niet direct beschikbaar zijn voor werk kunnen worden onderverdeeld in degenen die niet willen of kunnen werken (3,2 miljoen in het eerste kwartaal) en degenen die wel willen werken (198 duizend).

Bronnen

Relevante links