Niet-beroepsbevolking

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2023 ging het om 3,2 miljoen personen, 12 duizend minder dan het kwartaal ervoor.

3,2 miljoen personen behoorden niet tot de beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 13,3 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking was 10,1 miljoen personen groot, de niet-beroepsbevolking 3,2 miljoen.

2,9 miljoen zochten niet én waren niet beschikbaar

De niet-beroepsbevolking bestaat voor het overgrote deel uit mensen die niet recent naar betaald werk hebben gezocht én niet direct beschikbaar zijn om te gaan werken. Het gaat vooral om scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. In het tweede kwartaal van 2023 waren dit er 2,9 miljoen. Daarnaast bestaat de niet-beroepsbevolking uit personen die direct beschikbaar zijn voor werk, maar hier niet recent naar hebben gezocht. In het tweede kwartaal waren dit er 185 duizend. Tot slot worden personen die wel hebben gezocht naar werk, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn gerekend tot de niet-beroepsbevolking (110 duizend).

Bronnen

Relevante links