Niet-beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2021 ging het om 3,8 miljoen personen.

Bijna 3 op de 10 behoorden niet tot de beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 13,1 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2021 behoorde 28,9 procent van de 15- tot 75-jarigen tot de niet-beroepsbevolking. Het ging om 3,8 miljoen personen, 31 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal 15- tot 25-jarigen en 55-plussers in de niet-beroepsbevolking nam toe, het aantal 25- tot 55-jarigen af.

De niet-beroepsbevolking was sinds het tweede kwartaal van 2018 elk kwartaal kleiner dan een jaar eerder. Dat was niet langer het geval in het tweede kwartaal van 2020: de niet-beroepsbevolking groeide flink en was daardoor 100 duizend groter dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2020 kromp de niet-beroepsbevolking weer. Sindsdien was deze ieder kwartaal rond de 30 duizend groter dan een jaar eerder.

 

3,4 miljoen zochten niet én waren niet beschikbaar

De niet-beroepsbevolking bestaat voor het overgrote deel uit mensen die niet recent naar betaald werk hebben gezocht én niet direct beschikbaar zijn om te gaan werken. Het gaat vooral om scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. In het eerste kwartaal van 2021 waren dit er 3,4 miljoen. Daarnaast bestaat de niet-beroepsbevolking uit personen die direct beschikbaar zijn voor werk, maar hier niet recent naar hebben gezocht. Afgelopen kwartaal waren dit er 267 duizend. Tot slot worden personen die wel hebben gezocht naar werk, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn gerekend tot de niet-beroepsbevolking (123 duizend).

Bronnen

Relevante links