Niet-beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2020 ging het om 3,8 miljoen personen.

Bijna 3 op de 10 behoren niet tot de beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 13,1 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2020 behoorde 28,7 procent van de 15- tot 75-jarigen tot de niet-beroepsbevolking. Het ging om 3,8 miljoen personen, 9 duizend minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 telde de niet-beroepsbevolking 59 duizend personen meer. Deze toename kwam vooral voor rekening van personen van 65 tot 75 jaar. Hun aantal nam met 386 duizend toe. In dezelfde periode nam het aantal 55- tot 65-jarigen dat geen deel uitmaakte van de beroepsbevolking, met 326 duizend juist flink af.

3,4 miljoen zoeken niet én zijn niet beschikbaar

De niet-beroepsbevolking bestaat voor het overgrote deel uit mensen die niet recent naar betaald werk hebben gezocht én niet direct beschikbaar zijn om te gaan werken. Het gaat vooral om scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. In het eerste kwartaal van 2020 waren dit er 3,4 miljoen. Daarnaast bestaat de niet-beroepsbevolking uit personen die direct beschikbaar zijn voor werk, maar hier niet recent naar hebben gezocht. Afgelopen kwartaal waren dit er 221 duizend. Tot slot worden personen die wel hebben gezocht naar werk, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn gerekend tot de niet-beroepsbevolking (125 duizend).

Relevante links