Niet-beroepsbevolking

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2024 ging het om 3,2 miljoen personen, 24 duizend minder dan het kwartaal ervoor.

3,2 miljoen personen behoorden niet tot de beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 13,4 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvatte in het eerste kwartaal 10,2 miljoen personen, de niet-beroepsbevolking 3,2 miljoen.

2,9 miljoen zochten niet én waren niet beschikbaar

De niet-beroepsbevolking bestaat voor het overgrote deel uit mensen die niet recent naar betaald werk hebben gezocht én niet direct beschikbaar zijn om te gaan werken. Het gaat vooral om scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. In het eerste kwartaal van 2024 waren dit er 2,9 miljoen. Daarnaast bestaat de niet-beroepsbevolking uit personen die direct beschikbaar zijn voor werk, maar hier niet recent naar hebben gezocht. In het eerste kwartaal waren dit er 170 duizend. Tot slot worden personen die wel hebben gezocht naar werk, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn gerekend tot de niet-beroepsbevolking (108 duizend in het derde kwartaal).

Bronnen

Relevante links