Niet-beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2021 ging het om 3,8 miljoen personen.

Bijna 3 op de 10 behoorden niet tot de beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 13,1 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2021 behoorde 28,8 procent van de 15- tot 75-jarigen tot de niet-beroepsbevolking. Het ging om 3,8 miljoen personen, 81 duizend minder dan een jaar eerder. Bijna de helft hiervan betrof 15- tot 25-jarigen.

De niet-beroepsbevolking was sinds het tweede kwartaal van 2018 elk kwartaal kleiner dan een jaar eerder. Dat stopte in het tweede kwartaal van 2020, bij het begin van de coronacrisis: de niet-beroepsbevolking groeide toen flink. In het derde kwartaal van 2020 volgde weer een forse krimp van de niet-beroepsbevolking.

 

3,4 miljoen zochten niet én waren niet beschikbaar

De niet-beroepsbevolking bestaat voor het overgrote deel uit mensen die niet recent naar betaald werk hebben gezocht én niet direct beschikbaar zijn om te gaan werken. Het gaat vooral om scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden. In het tweede kwartaal van 2021 waren dit er 3,4 miljoen. Daarnaast bestaat de niet-beroepsbevolking uit personen die direct beschikbaar zijn voor werk, maar hier niet recent naar hebben gezocht. Afgelopen kwartaal waren dit er 216 duizend. Tot slot worden personen die wel hebben gezocht naar werk, maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn gerekend tot de niet-beroepsbevolking (165 duizend).

Bronnen

Relevante links