Gezocht, niet beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent hebben gezocht. Het ging om 129 duizend personen in het vierde kwartaal van 2020. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Niet-beroepsbevolking: 3,4 procent zocht recent, maar was niet direct beschikbaar

In het vierde kwartaal van 2020 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan hadden er 129 duizend recent gezocht naar werk, maar waren hiervoor niet direct beschikbaar. Daarmee was dit een relatief kleine groep (3,4 procent) binnen de niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk zocht, maar niet meteen beschikbaar was voor werk, was 19 duizend lager dan in het vierde kwartaal van 2019. 

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2020 uit 1,1 miljoen mensen, 157 duizend meer dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal en derde kwartaal van 2020 was het onbenut arbeidspotentieel ook groter dan een jaar eerder. Dat was sinds het tweede kwartaal van 2014 niet meer voorgekomen.

Bronnen