Gezocht, niet beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent hebben gezocht. Het ging om 165 duizend personen in het tweede kwartaal van 2021. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Niet-beroepsbevolking: 4,4 procent zocht recent, maar was niet direct beschikbaar

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan hadden er 165 duizend recent gezocht naar werk, maar waren hiervoor niet direct beschikbaar. Daarmee was dit een relatief kleine groep (4,4 procent) binnen de niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk zocht, maar niet meteen beschikbaar was voor werk, was 21 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. 

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.

 

Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2021 uit 1,0 miljoen mensen, 143 duizend minder dan een jaar eerder bij het begin van de coronacrisis. De daling van het onbenut arbeidspotentieel in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van een jaar eerder is het gevolg van een daling van het aantal personen dat direct beschikbaar is maar niet heeft gezocht in deze periode (-69 duizend). Daarnaast daalde ook het aantal werklozen (-52 duizend) en het aantal onderbenutte deeltijdwerkers (-43 duizend). Het aantal mensen dat gezocht heeft naar werk, maar hiervoor niet beschikbaar is juist toegenomen in vergelijking met een jaar eerder (+21 duizend).
In de laatste drie kwartalen van 2020 en het eerste van 2021 was het onbenut arbeidspotentieel nog groter dan een jaar eerder.

Bronnen