Gezocht, niet beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd
 

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent hebben gezocht. Het ging om 114 duizend personen in het tweede kwartaal van 2022. In het eerste kwartaal van 2022 waren het 119 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

114 duizend personen zochten recent, maar waren niet direct beschikbaar

In het tweede kwartaal van 2022 waren er 3,3 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan hadden er 114 duizend recent gezocht naar werk, maar waren daarvoor niet direct beschikbaar. Daarmee was dit een relatief kleine groep binnen de niet-beroepsbevolking. 

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn.Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2022 uit ruim 1,1 miljoen mensen, 10 duizend minder dan in het voorgaande kwartaal.

 

Bronnen