Gezocht, niet beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent hebben gezocht. Het ging om 131 duizend personen in het vierde kwartaal van 2018. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Niet-beroepsbevolking: 3,5 procent zocht recent, maar is niet direct beschikbaar

In het vierde kwartaal van 2018 waren er bijna 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan hadden er 131 duizend recent gezocht naar werk, maar waren hiervoor niet direct beschikbaar. Daarmee is dit een relatief kleine groep (3,5 procent) binnen de niet-beroepsbevolking. Wel is deze groep in aantal meer dan verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden. Daarnaast is het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, 22 duizend kleiner dan in het vierde kwartaal van 2017.

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2018 uit iets meer dan 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ruim 1,2 miljoen.