Gezocht, niet beschikbaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent hebben gezocht. Het ging om 125 duizend personen in het eerste kwartaal van 2020. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Niet-beroepsbevolking: 3,3 procent zocht recent, maar was niet direct beschikbaar

In het eerste kwartaal van 2020 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoorden tot de beroepsbevolking. Hiervan hadden er 125 duizend recent gezocht naar werk, maar waren hiervoor niet direct beschikbaar. Daarmee was dit een relatief kleine groep (3,3 procent) binnen de niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk zocht, maar niet meteen beschikbaar was voor werk, was 16 duizend lager dan in het eerste kwartaal van 2019 en 60 duizend hoger dan in het eerste kwartaal van 2010.

Onbenut arbeidspotentieel

Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ook werklozen behoren hiertoe. Het bestaat verder uit deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2020 uit 968 duizend mensen, 115 duizend minder dan een jaar eerder.