Deeltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

De groep deeltijdwerkers zijn onderdeel van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,5 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2020.

In het eerste kwartaal 40 duizend werkenden minder dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 40 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal werkenden flink, waardoor het er voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2014 minder waren dan een jaar eerder. Vanaf de tweede helft van 2020 herstelde het aantal werkenden grotendeels.

4,5 miljoen deeltijders

Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er 4,5 miljoen in deeltijd, 56 duizend meer dan het aantal voltijders. Daarmee waren de deeltijders voor het eerst in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003 in de meerderheid. Het aantal werkenden in deeltijd is sinds 2014 voortdurend toegenomen. In de periode 2014-2019 nam ook het aantal voltijders toe, maar in 2020 nam hun aantal af. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2011 was het aantal deeltijders in het eerste kwartaal van dit jaar 623 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 118 duizend toe.

Een deel van de mensen die in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het vierde kwartaal van 2020 om 390 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar waren.

Bronnen

Relevante links