Deeltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

De groep deeltijdwerkers zijn onderdeel van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,4 miljoen personen in het derde kwartaal van 2020.

In het derde kwartaal 56 duizend werkenden minder dan een jaar eerder

In het derde kwartaal van 2020 waren er 8,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 56 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal van 2020 was het aantal werkenden voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2014 lager dan een jaar eerder.

4,4 miljoen deeltijders

Van alle werkenden in het derde kwartaal werkten er 4,4 miljoen in deeltijd, 120 duizend minder dan het aantal voltijders. Het aantal werkenden in deeltijd is in de afgelopen jaren sterker toegenomen dan het aantal werkenden in voltijd. Vergeleken met het derde kwartaal van 2010 was het aantal deeltijders in het derde kwartaal van dit jaar 510 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 121 duizend toe.

Een deel van de mensen die in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het derde kwartaal van 2020 om 376 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar waren.

Bronnen

Relevante links