Deeltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

De groep deeltijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,3 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2018.

Ruim 210 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2018 waren er bijna 8,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2017 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 211 duizend.

4,3 miljoen deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er ruim 4,5 miljoen voltijd tegenover 4,3 miljoen deeltijd. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het vierde kwartaal van 2018 steeg het aantal deeltijders met 117 duizend en nam het aantal voltijders toe met 94 duizend. Bij deze toename gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan. In de afgelopen tien jaar is het aantal deeltijders met 535 duizend gegroeid.

Een deel van de mensen die in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het vierde kwartaal van 2018 om 363 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. 

Relevante links