Deeltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

De groep deeltijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,5 miljoen personen in het eerste kwartaal van 2022. Dat waren er evenveel als het kwartaal ervoor.

In het eerste kwartaal 9,4 miljoen werkenden

In het eerste kwartaal van 2022 waren er ruim 9,4 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 83 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2021. Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er 4,5 miljoen in deeltijd en 4,9 miljoen in voltijd.

  

Bronnen

Relevante links