Deeltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

De groep deeltijdwerkers zijn onderdeel van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,5 miljoen personen in het tweede kwartaal van 2021.

In het tweede kwartaal 150 duizend werkenden meer dan een jaar eerder

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 150 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2020. Vlak na het begin van de coronacrisis, in het tweede kwartaal van 2020, daalde het aantal werkenden flink. Vanaf de tweede helft van 2020 herstelde het aantal werkenden.

4,5 miljoen deeltijders

Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er 4,5 miljoen in deeltijd, 30 duizend minder dan het aantal voltijders. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2011 was het aantal deeltijders in het tweede kwartaal van dit jaar 601 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 172 duizend toe. Het aantal deeltijders nam tussen het tweede kwartaal van 2020 en 2021 met 118 duizend toe, het aantal voltijders met 32 duizend.

Een deel van de mensen die in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het tweede kwartaal van 2021 om 354 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar waren.

Bronnen

Relevante links