Deeltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

De groep deeltijdwerkers zijn onderdeel van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,5 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2020.

In het vierde kwartaal 38 duizend werkenden minder dan een jaar eerder

In het vierde kwartaal van 2020 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 38 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal werkenden flink, waardoor het voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2014 lager was dan een jaar eerder. In de tweede helft van 2020 herstelde het aantal werkenden voor een deel. 

4,5 miljoen deeltijders

Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er 4,5 miljoen in deeltijd, 6 duizend minder dan het aantal voltijders. Het aantal werkenden in deeltijd is sinds 2014 voortdurend toegenomen. Dat Het aantal voltijders nam toe in de periode 2014-2019. In 2020 nam het aantal voltijders weer af. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2010 was het aantal deeltijders in het vierde kwartaal van dit jaar 581 duizend hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 94 duizend toe.

Een deel van de mensen die in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het vierde kwartaal van 2020 om 389 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar waren.

Bronnen

Relevante links