Deeltijd

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln
 

De groep deeltijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week. Het ging om 4,6 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2022, 70 duizend meer dan het kwartaal ervoor.

In het vierde kwartaal 9,7 miljoen werkenden

In het vierde kwartaal van 2022 waren er 9,7 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 103 duizend meer dan in het derde kwartaal van 2022. Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er 4,6 miljoen in deeltijd en 5,0 miljoen in voltijd.

  

Bronnen

Relevante links