Deeltijd

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

De groep deeltijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week. Het ging om 4,7 miljoen personen in het eerste kwartaal van 2024, 14 duizend meer dan het kwartaal ervoor.

In het eerste kwartaal 9,8 miljoen werkenden

In het eerste kwartaal van 2024 waren er 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk, 17 duizend meer dan in het voorgaande kwartaal. Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er 4,7 miljoen in deeltijd en 5,1 miljoen in voltijd.

  

Bronnen

Relevante links