Deeltijd

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

De groep deeltijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,4 miljoen personen in het vierde kwartaal van 2019.

150 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2019 waren er 9,0 miljoen personen van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2018 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 150 duizend.

4,4 miljoen deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er 4,6 miljoen voltijds tegenover 4,4 miljoen in deeltijd. Tussen het vierde kwartaal van 2018 en het vierde kwartaal van 2019 steeg het aantal voltijders met 77 duizend en nam het aantal deeltijders toe met 73 duizend. Bij deze toename gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan (van 28 tot 35 uur per week). In de afgelopen tien jaar is het aantal deeltijders met 552 duizend gegroeid. Het aantal voltijders nam in deze periode met 164 duizend toe.

Een deel van de mensen die in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het vierde kwartaal van 2019 om 316 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn.

Relevante links