Bevolking, 15 tot 75 jaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd
 

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het tweede kwartaal van 2022 ging het om 13,2 miljoen personen, 37 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2022. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

 

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 9,9 miljoen in het tweede kwartaal van 2022, 81 duizend meer dan het kwartaal ervoor. De brutoarbeidsparticipatie - de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 74,7 procent.

 

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2022 waren dit er 3,3 miljoen, 46 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2022.

 


Bronnen

Relevante links