Bevolking, 15 tot 75 jaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het tweede kwartaal van 2020 ging het om 13,1 miljoen personen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Vooral meer 65-plussers

De bevolking van 15 tot 75 jaar groeide sinds het tweede kwartaal van 2010 met 681 duizend personen. Er kwamen vooral veel 65-plussers bij, 538 duizend. Andere leeftijdsgroepen groeiden minder sterk groei of krompen zelfs. Zo nam het aantal 35- tot 45-jarigen sterk af in deze periode, met 389 duizend.

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 9,2 miljoen in het tweede kwartaal van 2020. Dat waren er 14 duizend minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

 

De beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) groeide sinds het begin van 2016. In het tweede kwartaal van 2020 is de beroepsbevolking voor het eerst in lange tijd afgenomen (-101 duizend).

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2020 waren dit er 3,9 miljoen. Dat waren er 100 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2019.

De niet-beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) nam bijna elk kwartaal af sinds begin 2018. Begin 2020 was er een kentering. In het tweede kwartaal van 2020 nam ze sterk toe met 114 duizend.

Bronnen

Relevante links