Bevolking, 15 tot 75 jaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het vierde kwartaal van 2018 ging het om 13,0 miljoen personen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Vooral meer 65-plussers

De bevolking is sinds het vierde kwartaal van 2008 gegroeid met 614 duizend personen. Sindsdien zijn er vooral veel 65-plussers bijgekomen, 548 duizend. De andere leeftijdsgroepen zijn minder sterk gegroeid. Alleen onder 35- tot 45-jarigen is het aantal personen sterk afgenomen in deze periode, namelijk met 498 duizend.

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 9,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2018. Dat zijn er 142 duizend meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het derde kwartaal van 2018 waren dit er bijna 3,8 miljoen. Dat zijn er 88 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2017.  

Bronnen

Relevante links