Bevolking, 15 tot 75 jaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het eerste kwartaal van 2021 ging het om 13,1 miljoen personen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Vooral meer 65-plussers

De bevolking van 15 tot 75 jaar groeide sinds het eerste kwartaal van 2011 met 680 duizend personen. Naar leeftijdsgroep bekeken kwamen er vooral veel 65-plussers bij, 529 duizend. Andere leeftijdsgroepen lieten een minder sterke groei of zelfs krimp zien. Zo nam het aantal 35- tot 45-jarigen sterk af in deze periode, met 332 duizend en het aantal 45- tot 55-jarigen met 90 duizend.

 

 

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 9,3 miljoen in het vierde kwartaal van 2020. Dat waren er 12 duizend meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

 

In het tweede kwartaal van 2020 kromp de beroepsbevolking flink: hierdoor was deze voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2016 kleiner dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2020 groeide de beroepsbevolking flink en vanaf dat kwartaal was deze weer groter dan een jaar eerder.

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2021 waren dit er 3,8 miljoen. Dat waren er 31 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2020.

Bronnen

Relevante links