Bevolking, 15 tot 75 jaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het eerste kwartaal van 2019 ging het om 13,0 miljoen personen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Vooral meer 65-plussers

De bevolking van 15 tot 75 jaar is sinds het eerste kwartaal van 2009 gegroeid met 619 duizend personen. Sindsdien zijn er vooral veel 65-plussers bijgekomen, 546 duizend. De andere leeftijdsgroepen laten een minder sterke groei zien. Alleen onder 35- tot 45-jarigen is het aantal personen sterk afgenomen in deze periode, 485 duizend.

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 9,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2019. Dat zijn er 158 duizend meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2019 waren dit er 3,8 miljoen. Dat zijn er 100 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2018.  

Bronnen

Relevante links