Bevolking, 15 tot 75 jaar

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het eerste kwartaal van 2024 ging het om 13,4 miljoen personen, 7 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2023. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat mensen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en mensen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 10,2 miljoen in het eerste kwartaal van 2024, 30 duizend meer dan het kwartaal ervoor. De brutoarbeidsparticipatie - de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 76,1 procent.

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2024 waren dit er 3,2 miljoen, 24 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2023.

 


Bronnen

Relevante links