Bevolking, 15 tot 75 jaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het tweede kwartaal van 2021 ging het om 13,1 miljoen personen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Vooral meer 65-plussers

De bevolking van 15 tot 75 jaar groeide sinds het tweede kwartaal van 2011 met 666 duizend personen. Er kwamen vooral veel 65-plussers bij, 501 duizend. Andere leeftijdsgroepen lieten een minder sterke groei of zelfs krimp zien. Zo nam het aantal 35- tot 45-jarigen sterk af in deze periode, met 313 duizend en het aantal 45- tot 55-jarigen met 106 duizend.

 

 

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 9,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2021. Dat waren er 150 duizend meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

 

De brutoarbeidsparticipatie - de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 71,2 procent. Dat was 0,7 procentpunt hoger dan in het tweede kwartaal van 2020, vlak na het begin van de coronacrisis, toen de brutoarbeidsparticipatie flink afnam. Veel personen verlieten toen de arbeidsmarkt. Zij zochten geen werk meer. Een kwartaal later, in het derde kwartaal van 2020 traden juist weer veel personen toe tot de arbeidsmarkt en zochten of vonden werk.

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2021 waren dit er 3,8 miljoen. Dat waren er 81 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2020.

Bronnen

Relevante links