Bevolking, 15 tot 75 jaar

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. In het derde kwartaal van 2020 ging het om 13,1 miljoen personen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Vooral meer 65-plussers

De bevolking van 15 tot 75 jaar groeide sinds het derde kwartaal van 2010 met 684 duizend personen. Er kwamen vooral veel 65-plussers bij, 540 duizend. Andere leeftijdsgroepen groeiden of krompen minder sterk. Zo nam het aantal 35- tot 45-jarigen af met 370 duizend en het aantal 45- tot 55-jarigen met 52 duizend.

 

 

Beroeps- en niet-beroepsbevolking

De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er 9,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2020. Dat waren er 43 duizend minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

 

In het tweede kwartaal van 2020 kromp de beroepsbevolking flink: hierdoor was deze voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2016 kleiner dan een jaar eerder (-14 duizend). In het derde kwartaal groeide de beroepsbevolking weer en was deze groter dan een jaar eerder (+43 duizend).

 

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het derde kwartaal van 2020 waren dit er 3,8 miljoen. Dat waren er 29 duizend meer dan in het derde kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal van 2020 was de niet-beroepsbevolking voor het eerst sinds het begin van 2018 groter dan een jaar eerder (+100 duizend).

Bronnen

Relevante links