Beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd
 

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). In het tweede kwartaal van 2022 ging het om 9,9 miljoen personen, 81 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2022.

Drie kwart participeerde op de arbeidsmarkt

In het tweede kwartaal van 2022 behoorden 9,9 miljoen 15- tot 75-jarigen tot de beroepsbevolking. Het overige deel, 3,3 miljoen personen, behoorde niet tot de beroepsbevolking. De brutoarbeidsparticipatie - de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 74,7 procent.

De beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in de werkzame en werkloze beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2022 behoorden 9,5 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking, 93 duizend meer dan het kwartaal ervoor. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 327 duizend personen. Dat waren er 11duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2022.

Bronnen

Relevante links