Beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). In het tweede kwartaal van 2021 ging het om 9,3 miljoen personen.

Ruim 7 op de 10 participeerden op de arbeidsmarkt

In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 9,3 miljoen 15- tot 75-jarigen tot de beroepsbevolking. Het overige deel, 3,8 miljoen personen, behoorde niet tot de beroepsbevolking. De brutoarbeidsparticipatie - de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 71,2 procent. Dat was 0,7 procentpunt hoger dan in het tweede kwartaal van 2020, bij het begin van de coronacrisis, toen de brutoarbeidsparticipatie flink afnam. Veel personen verlieten de arbeidsmarkt. Zij zochten geen werk meer. Een kwartaal later, in het derde kwartaal van 2020 traden juist weer veel personen toe tot de arbeidsmarkt en zochten of vonden werk.

De beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in de werkzame en werkloze beroepsbevolking. In het tweede kwartaal behoorden 9,0 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 306 duizend personen.

Bronnen

Relevante links