Beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). In het eerste kwartaal van 2020 ging het om 9,3 miljoen personen.

Ruim 7 op de 10 participeren op de arbeidsmarkt

In het eerste kwartaal van 2020 behoorden 9,3 miljoen 15- tot 75-jarigen tot de beroepsbevolking. Het overige deel, 3,8 miljoen personen, behoorde niet tot de beroepsbevolking. De brutoarbeidsparticipatie - het aandeel van de beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 71,3 procent. In het eerste kwartaal van 2019 was dit 71,0 procent. De brutoarbeidsparticipatie nam sinds begin 2018 toe en lag in het eerste kwartaal van 2020 op een hoger niveau dan tien jaar eerder.

De beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in de werkzame en werkloze beroepsbevolking. In het eerste kwartaal behoorden 9,0 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 303 duizend personen.

Bronnen

Relevante links