Beroepsbevolking

Onbenut arbeidspotentieel Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Deeltijd 4,2 mln Wil meer uren werken, beschikbaar Wil meer uren werken, beschikbaar 402 dzd Voltijd Voltijd 4,4 mln

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). In het vierde kwartaal van 2023 ging het om 10,1 miljoen personen, 44 duizend meer dan in het derde kwartaal van 2023.

Drie kwart participeerde op de arbeidsmarkt

In het vierde kwartaal van 2023 behoorden 10,1 miljoen 15- tot 75-jarigen tot de beroepsbevolking. Het overige deel, 3,2 miljoen personen, behoorde niet tot de beroepsbevolking. De brutoarbeidsparticipatie - de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 75,9 procent.

De beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in de werkzame en werkloze beroepsbevolking. In het vierde kwartaal van 2023 behoorden 9,8 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking, 50 duizend meer dan het kwartaal ervoor. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 360 duizend personen. Dat waren er 6 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2023.

Bronnen

Relevante links