Beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). In het eerste kwartaal van 2022 ging het om 9,8 miljoen personen, 52 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2021.

Ruim 7 op de 10 participeerden op de arbeidsmarkt

In het eerste kwartaal van 2022 behoorden 9,8 miljoen 15- tot 75-jarigen tot de beroepsbevolking. Het overige deel, bijna 3,4 miljoen personen, behoorde niet tot de beroepsbevolking. De brutoarbeidsparticipatie - de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar - kwam hiermee uit op 74,3 procent.

De beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in de werkzame en werkloze beroepsbevolking. In het eerste kwartaal behoorden 9,4 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking, 83 duizend meer dan het kwartaal ervoor. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 338 duizend personen. Dat waren er 32 duizend minder dan in het laatste kwartaal van 2021.

Bronnen

Relevante links