Beroepsbevolking

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). In het vierde kwartaal van 2018 ging het om 9,2 miljoen personen.

Ruim 7 op de 10 participeren op de arbeidsmarkt

Van de 15- tot 75-jarigen behoren er 9,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2018 tot de beroepsbevolking. Het overige deel, bijna 3,8 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking. De brutoarbeidsparticipatie - het aandeel van de beroepsbevolking in de bevolking - kwam hiermee uit op 70,9 procent. In het vierde kwartaal van 2017 was dit 70,1 procent. De brutoarbeidsparticipatie fluctueerde sinds begin 2014 rond de 70 procent, en is vooral in het afgelopen jaar weer toegenomen. Deze ligt hiermee op een hoger niveau dan tien jaar geleden.

De beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in de werkzame en werkloze beroepsbevolking. In het derde kwartaal behoorden 8,9 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking bestond uit 323 duizend personen.  

Relevante links