Werkloos

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2022 ging het om 338 duizend personen, 32 duizend minder dan het kwartaal ervoor. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Onbenut arbeidspotentieel

Werklozen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2022 uit ruim 1,1 miljoen mensen, 75 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2021.

 

 

 

Bronnen