Werkloos

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2020 ging het om 303 duizend personen. Zij maakten deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

In eerste kwartaal 40 duizend werklozen minder dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2020 behoorden 303 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking, 40 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen piekte in het eerste kwartaal van 2014, waarna een daling inzette die in het tweede en derde kwartaal van 2019 tijdelijk werd onderbroken door een lichte stijging. In het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 zette de daling zich verder voort, maar hieraan kwam in maart van het huidige jaar een einde.

Onbenut arbeidspotentieel

Werklozen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2020 uit 968 duizend mensen, 115 duizend minder dan een jaar eerder.

Bronnen