Werkloos

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2021 ging het om 355 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

In eerste kwartaal 52 duizend werklozen meer dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2021 behoorden 355 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking, 52 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal werklozen bereikte in het eerste kwartaal van 2014 het hoogste aantal, waarna een vrijwel voortdurende daling inzette die tot en met het eerste kwartaal van 2020. In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar nam de werkloosheid flink toe, maar in het vierde kwartaal en in het eerste kwartaal van 2021 was er weer een afname.  

Onbenut arbeidspotentieel

Werklozen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren hiertoe.

 

Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2021 uit 1,1 miljoen mensen, 167 duizend meer dan een jaar eerder. In de laatste drie kwartalen van 2020 was het onbenut arbeidspotentieel ook groter dan een jaar eerder. Dat was sinds het tweede kwartaal van 2014 niet meer voorgekomen.

 

Bronnen