Werkloos

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In het derde kwartaal van 2020 ging het om 400 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

In derde kwartaal 99 duizend werklozen meer dan een jaar eerder

In het derde kwartaal van 2020 behoorden 400 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking, 99 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal werklozen piekte in het eerste kwartaal van 2014, waarna tot en met het eerste kwartaal van 2020 een vrijwel voortdurende daling inzette. In het tweede en derde kwartaal van het huidige jaar nam de werkloosheid flink toe. 

Onbenut arbeidspotentieel

Werklozen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het derde kwartaal van 2020 uit 1,2 miljoen mensen, 178 duizend meer dan een jaar eerder. Het onbenut arbeidspotentieel was daarmee voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2014 groter dan een jaar eerder.

Bronnen