Werkloos

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2021 ging het om 306 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

In eerste kwartaal 43 duizend werklozen minder dan een jaar eerder

In het tweede kwartaal van 2021 behoorden 306 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking, 43 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen piekte in het eerste kwartaal van 2014, waarna tot en met het eerste kwartaal van 2020 een vrijwel voortdurende daling inzette. In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar nam de werkloosheid flink toe, maar vervolgens was er weer een afname. 

Onbenut arbeidspotentieel

Werklozen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren hiertoe.

 

Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2021 uit 1,0 miljoen mensen, 143 duizend minder dan een jaar eerder bij het begin van de coronacrisis. De daling van het onbenut arbeidspotentieel in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van een jaar eerder is het gevolg van een daling van het aantal personen dat direct beschikbaar is maar niet heeft gezocht in deze periode (-69 duizend). Daarnaast daalde ook het aantal werklozen (-52 duizend) en het aantal onderbenutte deeltijdwerkers (-43 duizend). Het aantal mensen dat gezocht heeft naar werk, maar hiervoor niet beschikbaar is juist toegenomen in vergelijking met een jaar eerder (+21 duizend).
In de laatste drie kwartalen van 2020 en het eerste van 2021 was het onbenut arbeidspotentieel nog groter dan een jaar eerder.

Bronnen