Werkloos

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2019 ging het om 343 duizend personen.

53 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal behoorden 343 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Daarmee kwam het aandeel werklozen in de beroepsbevolking uit op 3,7 procent. Het aantal werklozen piekte in het eerste kwartaal van 2014 en vertoont sindsdien een dalende trend. In het eerste kwartaal waren er 53 duizend werklozen minder dan een jaar eerder.

Onbenut arbeidspotentieel

Werklozen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Dit bestaat verder uit mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren hiertoe. Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het eerste kwartaal van 2019 uit 1,1 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog 1,2 miljoen.

Bronnen