Zoekresultaten

190 resultaten voor keyword:welzijn
190 resultaten voor keyword:welzijn

Pagina 1 van 8

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s

Artikelen
Cijfers

Eenzaamheid in Nederland

Hoeveel mensen zijn eenzaam? En wat zijn hun kenmerken?

Artikelen

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen: ze zijn vaker kalm en rustig, en ook vaker gelukkig. Vrouwen vinden het leven vaker zinvol.

Artikelen

Nederland in top 5 van Europa qua tevredenheid over het leven

Nederlanders zijn internationaal gezien behoorlijk gelukkig, zo blijkt uit recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ze drukken hun tevredenheid over het leven uit met een 7,8....

Artikelen

Meeste jongvolwassenen positief over het leven

De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven.

Artikelen

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het...

Artikelen

Na landbouw op het vmbo liever iets anders op het mbo

Een derde van de vmbo’ers kiest bij de overgang naar het mbo voor een ander vakgebied. Bij de vmbo’ers met een opleiding in de sector landbouw is dat zelfs twee keer zo veel.

Artikelen
Artikelen

90 procent tevreden, 10 procent sombert

Het merendeel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Bijna 6 op de 10 zijn bovendien optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland.

Artikelen

Leeuwendeel jongeren tevreden met hun leven

Negen op de tien 12- tot 25-jarigen zijn tevreden met hun leven, zo gaven ze in 2015 aan.

Artikelen

Geluk, tevredenheid en contact met vrienden 2016

Regionale reeks tevredenheid met leven en geluk 2013-2016.

Cijfers

Jongere minder vaak, oudere vaker gelukkig dan in 1997

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent.

Artikelen

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie?

Mensen die regelmatig sociale contacten hebben of deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zijn vaker gelukkig dan anderen. Geen geïsoleerd gevoel, een vriendengroep en iemand in je leven die je echt...

Artikelen

Meer en beter contact met anderen van belang voor geluk

Van de volwassenen zegt 84 procent in 2012 dat ze gelukkig of erg gelukkig zijn. Veel factoren hangen hiermee samen, waaronder sociale contacten. Bij sociale contacten zijn zowel de frequentie als de...

Artikelen
Artikelen

Brede welvaart niet gelijk verdeeld

Mensen met een hogere opleiding hebben veelal een hogere brede welvaart dan laagopgeleiden. Wel zijn zij vaker slachtoffer van criminaliteit. Personen met een niet-westerste achtergrond hebben een...

Artikelen

Wie weinig contacten heeft voelt zich niet altijd alleen

Zo’n 4 procent van de Nederlanders gaf in 2015 aan geen regelmatige contacten te hebben met familie, vrienden of buren.

Artikelen

Gezinsgerichte jeugdhulp naar leeftijd, 2015-1e hj 2018

Aantal jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf naar leeftijd van de jongere in de periode 2015 t/m 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Nederlanders positiever over financiën en instituties

Nederlanders zijn positiever over de financiën, financiële toekomst, opleiding en beroep en het vertrouwen in instituties

Artikelen

Meeste geadopteerde volwassenen hadden een goede jeugd

Uit groot landelijk onderzoek onder geadopteerde volwassenen blijkt dat de meesten een gelukkige jeugd hebben gehad, en een goede band met de adoptieouders. Het mentale welzijn is gemiddeld lager dan...

Artikelen
Artikelen

Vrouwelijke doctor in opmars

Het aantal gepromoveerden in Nederland neemt toe, vooral doordat de laatste jaren steeds meer vrouwen een proefschrift schrijven.

Artikelen
Artikelen

Sociale isolatie

Sociale isolatie, naar objectieve en subjectieve maatstaf

Artikelen