Zoekresultaten

174 resultaten voor keyword:vervoer
174 resultaten voor keyword:vervoer

Pagina 3 van 7

Opnieuw meer goederen vervoerd in Nederland

Het goederenvervoer in en via Nederland is vorig jaar voor het tweede jaar op rij gegroeid. In totaal werd er 1,6 miljard ton aan goederen getransporteerd, 1,9 procent meer dan in 2013 en bijna even...

Artikelen

Breda drukste station met bijna 14 duizend goederentreinen

Op een doorsnee dag rijden 37 goederentreinen door Breda. Hiermee is Breda de stad met de meeste doorkomsten van goederentreinen. Een derde van de goederentreinen in Nederland rijdt over de...

Artikelen

Verhuizers in de lift na crisis transportsector

Verhuizers hebben in het eerste kwartaal van 2015 bijna 6 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee steeg de omzet voor het zesde kwartaal op rij. De omzet in de...

Artikelen

Meer personenauto's, minder vrachtvoertuigen

Het aantal personenauto’s is in 15 jaar fors gestegen: van ruim 6,3 miljoen in 2000 naar bijna 8 miljoen in 2015, een stijging van 25 procent.

Artikelen

Transport en mobiliteit 2015

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht:...

Publicaties

Transport zet positieve koers voort

De omzet van de transportsector steeg in 2014 met ruim 2 procent en bereikte daarmee het hoogste peil sinds de crisis. Alle branches hebben hieraan een positieve bijdrage geleverd.

Artikelen

Careers of doctorate holders in the Netherlands, 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2014 onderzoek naar gepromoveerden in Nederland. Dit Gepromoveerdenonderzoek maakt onderdeel uit van een internationaal project dat geïnitieerd is...

Artikelen

Langer leven, maar meer jaren met lichte lichamelijke beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het...

Artikelen
Artikelen

Verklarende factoren voor afzet van motorbrandstoffen

Afgelopen maandag 25 augustus heeft het CBS de afzet van motorbrandstoffen voor het vervoer van juni 2014 gepubliceerd. Hieruit bleek dat de afzet van diesel in het eerste halfjaar van 2014 met bijna...

Artikelen
Artikelen

Waterrekeningen naar bedrijfstakken. Tijdreeksen 1976-2011

Verantwoording van het terugleggen van de tijdreeks met gegevens van het waterverbruik (2003-2011) tot 1976. Door het combineren van diverse databronnen is het mogelijk om een samenhangend beeld te...

Artikelen

Wegvervoer vooral over korte afstand

Nederlandse wegtransporteurs vervoeren goederen over relatief korte afstanden. Bijna 85 procent van de geladen goederen wordt binnen 300 kilometer weer gelost.

Artikelen

Kwartaalmonitor transport en logistiek vierde kwartaal 2013

In het vierde kwartaal van 2013 lag de omzet binnen de transportsector 1 procent hoger dan een jaar eerder. De luchtvervoerders drukten de omzet van de transportsector. Zij zagen hun omzet teruglopen...

Artikelen

Verandering van werkgever, beroep en lonen

Sociaaleconomische trends 2013. Tussen 2011 en 2012 veranderde ongeveer 15 procent van de werknemers van werkgever en/of beroep. Meestal veranderden werknemers van beroep bij dezelfde werkgever (6,7...

Artikelen

Grote verschillen in exportintensiteit per bedrijfstak

Het aandeel van de omzet uit exportopbrengsten van goederen (de exportintensiteit) verschilt sterk per sector. De verandering in exportintensiteit over de periode 2009-2011 waren klein.

Artikelen

Omzet transport nipt in de plus

De omzet van de transportsector steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met een half procent. Vooral de positieve omzetontwikkelingen van de luchtvaartbedrijven en koeriers droegen hieraan bij.

Artikelen

Omzetniveau industrie en groothandel snel hersteld sinds begin crisis

Nadat de financieel-economische crisis zich in september 2008 aandiende, hebben veel sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven een scherpe omzetval laten zien. De industrie, groothandel en transport...

Artikelen

Wegvervoer vaak bouwgerelateerd

Nederlandse transporteurs vervoerden in 2011 ruim 600 miljoen ton aan goederen over de weg. Viervijfde deel hiervan bleef binnen Nederland. Bouwgerelateerde goederen maken een belangrijk deel uit van...

Artikelen

Een op de drie bedrijven verwacht minder te investeren in 2013

Bijna één op de drie Nederlandse bedrijven denkt in 2013 minder te investeren dan in 2012.

Artikelen

Branchebeschrijving Vervoer en opslag

Deze publicatie geeft een beschrijving van de bedrijfstak Vervoer en Opslag op basis van cijfers over de verslagjaren 2009 tot en met 2011. Hij schetst een totaalbeeld van de bedrijfstak en ook komt...

Artikelen

Monitor motor- en autobranche eerste kwartaal 2012

In het eerste kwartaal van 2012 was de omzet in de motor- en autobranche ruim 2 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In de personenautobranche kromp de omzet het hardst.

Artikelen
Artikelen