Careers of doctorate holders in the Netherlands, 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2014 onderzoek naar gepromoveerden in Nederland. Dit Gepromoveerdenonderzoek maakt onderdeel uit van een internationaal project dat geïnitieerd is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het statistische instituut van Unesco (UIS) en Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie. Doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van internationale mobiliteit van gepromoveerden na het behalen van hun doctoraat.  Aan het onderzoek hebben gepromoveerden (tot 70 jaar) deelgenomen die na 1990 zijn gepromoveerd aan één van de veertien Nederlandse universiteiten die samen de VSNU (vereniging van universiteiten) vormen.