Correctie cijfer over hoeveelheden liters diesel

Op 23 mei heeft het CBS in de tabel de hoeveelheden liters van autodiesel voor het wegverkeer over februari gecorrigeerd. De hoeveelheden in miljoenen kilogram en petajoule zijn niet gewijzigd. Door een onjuiste berekening komt de dieselafzet in liters in februari circa 4 procent lager uit. In plaats van een stijging jaar op jaar, is er dus sprake van een daling.
Deze cijfers zijn voorlopig, zoals de toelichting van de tabel vermeldt.

Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume