Iets minder banen

In het eerste kwartaal van 2012 waren er 13 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit komt overeen met een afname van 0,2 procent. Vooral bij het openbaar bestuur gingen veel banen verloren. Ook in het onderwijs, de bouwnijverheid, industrie en de financiële dienstverlening verminderde het aantal banen. Daartegenover stond een toename in de handel, vervoer en horeca en in de zorg.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend waren er 21 duizend banen minder dan in het vierde kwartaal.

Nederland telde in totaal ongeveer 7,9 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op bijna 5,9 miljoen. Dit is 0,3 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2011.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.