Monitor prijzen commerciële dienstverlening derde kwartaal 2012

  • Prijsindex commerciële dienstverlening vrijwel ongewijzigd
  • Opnieuw prijsstijging bij vervoer en opslag
  • Daling prijzen bij informatie en communicatie zet door

In het derde kwartaal van 2012 lagen de prijzen van de commerciële dienstverlening 0,1 procent lager dan in het derde kwartaal van 2011. In het tweede kwartaal van 2012 waren de prijzen nog 0,1 procent hoger dan een jaar eerder. Binnen de commerciële dienstverlening laten de sectoren en branches verschillende prijsontwikkelingen zien.

Prijsontwikkeling commerciële dienstverlening

Prijsontwikkeling commerciële dienstverlening

Prijsstijging bij vervoer en opslag

In de sector vervoer en opslag waren in het derde kwartaal van 2012 de prijzen 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. De grootste stijging deed zich voor bij de prijzen van vervoer over water, met 3,5 procent. De prijzen van vervoer te land en via pijpleidingen stegen met 1,6 procent. Net als vorige kwartalen werd de prijsstijging in de transportsector onder andere veroorzaakt door de gestegen brandstofkosten.

Prijsontwikkeling Informatie en communicatie en IT-dienstverleners

Prijsontwikkeling Informatie en communicatie en IT-dienstverleners

Prijsdaling bij informatie en communicatie

De prijzen in de sector informatie en communicatie lagen in het derde kwartaal 1,9 procent lager dan in het derde kwartaal van 2011. Deze daling werd onder andere veroorzaakt door een prijsdaling van 3,3 procent in de IT-branche. IT-dienstverleners moeten meer concurreren op prijs om opdrachten te verkrijgen en de orders die verkregen worden zijn niet meer zo groot van omvang door de economische malaise. Hierdoor zagen de IT- dienstverleners ook hun omzet dalen, met 3 procent in het derde kwartaal.

Prijsontwikkeling notarissen, architecten en makelaars

Prijsontwikkeling notarissen, architecten en makelaars

Prijzen vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten

In het derde kwartaal van 2012 lagen de prijzen in de sector vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten 1,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2011. Vrijwel alle onderliggende branches lieten een prijsdaling zien. De prijzen van adviesdiensten op het gebied van bedrijfsbeheer daalden met 5,3 procent het sterkst. De prijzen van notariële diensten waren 3,3 procent en die van makelaars en taxateurs 4,7 procent lager. Deze dalingen zijn minder sterk dan in het voorgaande kwartaal. De prijzen van architecten staan ook onder druk en daalden met 1,6 procent als gevolg van de malaise in de bouw. Dit kwam ook tot uiting in de omzet van de architecten. In het derde kwartaal van 2012 lagen de omzetten van de architecten en ingenieurs 2,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalt nu al sinds het tweede kwartaal van 2009.

Prijzen administratieve en ondersteunende dienstensector stijgen licht

De prijzen in de administratieve en ondersteunende dienstensector waren 1,3 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2011. De prijzen van diensten in verband met gebouwen lagen 2,2 procent hoger. Vorig kwartaal was de stijging ongeveer even groot. Bij arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening lagen de prijzen in het derde kwartaal 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was de stijging bijna 1 procent.

Ömer Eryigit

Bronnen: